OBVEZNI IZBIRNI PREDMETISEZNAM PREDMETOV IN UČITELJEV

 

Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da do  17. 5. 2021 izberejo OBVEZNE izbirne predmete za naslednje šolsko leto. 

Predstavitev  obveznih izbirnih predmetov za 7. razred

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 8. razred

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 9. razred

 

Predmetnik namenja vsakemu izbirnemu predmetu po eno uro na teden, razen tujemu jeziku (nemščina), ki mu namenja dve uri na teden.

Učenke in učenci  7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Število izbirnih predmetov, ki jih lahko izvaja posamezna šola, se določa na podlagi števila oddelkov. Število prijavljenih učencev oziroma skupno število skupin bo vplivalo na to, ali bo šola v naslednjem šolskem letu določen predmet izvajala ali ne.

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. Starši posredujejo vlogo najkasneje do 24. 6. 2021.

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da, če želijo,  do  17. 5. 2021 izberejo NEOBVEZNE  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta italijanščina za 7. , 8. in 9.

 

Učence 3., 4. in 5. razreda prosimo, da, če želijo, do  17. 5. 2021 izberejo NEOBVEZNE  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

Predstavitev neobveznih izbirnih  predmetov za 4. ,5., in 6. razred 

 

Zamenjava obveznih in neobveznih  izbirnih predmetov

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve izbirnega predmeta. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 

Ocenjevanje obveznih in neobveznih  izbirnih predmetov

Vsi izbirni predmeti so ocenjeni. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

 

Izbor izvedete tako, da kliknete na povezavo VSTOP V LOPOLIS   ter se prijavite z uporabniškim imenom in geslom.

(Skupno 161 obiskov, 1 današnjih obiskov)