V petek, 19.5.2023, v Kranjski Gori se je odvijalo dvodnevno usposabljanje za nove nosilce znaka kakovosti. Kot izkušeni koordinatorji prostovoljcev Evropske solidarnostne enote (ESE) smo bili povabljeni, da delimo svoje znanje in izkušnje ter izmenjavo idej med koordinatorji prostovoljcev iz različnih organizacij.

Evropska solidarnostna enota (ESC) je program Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljno delo in mobilnost v državah članicah EU. Program spodbuja solidarnost, medkulturno razumevanje in osebni razvoj mladih. Koordinatorji ESC prostovoljcev so ključni akterji pri izvajanju programa na lokalni ravni.

Vsaka organizacija, ki želi prijavljati in izvajati projekte na področju prostovoljstva v okviru programa Evropska solidarnostna enota mora pridobiti ustrezen znak kakovosti. Znak kakovosti je potreben za zagotavljanje kvalitete in skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji programa Evropska solidarnostna enota glede njihovih dolžnosti v vseh fazah aktivnosti. Pridobitev znaka kakovosti je postopek preverjanja organizacije, ki se želi vključiti v projekte na področju prostovoljstva, da izkaže poznavanje filozofije, vrednot in standardov kakovosti za sodelovanje v aktivnostih, ki so del programa Evropska solidarnostna enota.

Pridobitev znaka kakovosti za vodilne organizacije je predpogoj za prijavo sredstev za izvajanje prostovoljskih projektov. Vodilne organizacije predstavijo svoje dolgoročne cilje in načrt aktivnosti, pričakovane koristi ter pristop k vodenju projektov.

OŠ Prestranek je edina šola, ki je pridobila znak kakovosti za vodilno organizacijo na področju ESC.

OŠ Prestranek je izjemno aktivna na področju ESC. Kot vodilna organizacija si prizadeva zagotoviti kakovostne prostovoljske izkušnje za mlade. Med mojim gostovanjem na seminarju sem predstavila primer dobre prakse, ki se je izkazal kot uspešen način dela na šoli:

  • Ustvarjanje medkulturnega okolja: Šola spodbuja medkulturno razumevanje in dialog med prostovoljci ter dijaki. Organizirajo dogodke, delavnice in kulturne izmenjave, ki krepijo medkulturno ozaveščenost in spoštovanje raznolikosti.
  • Sodelovanje z lokalno skupnostjo: Šola je vzpostavila tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo, kar je prostovoljcem omogočilo različne aktivnosti in projekte, ki so neposredno koristili lokalni skupnosti.
  • Mentorstvo in podpora: OŠ Prestranek se zaveda pomena mentorstva in podpore za prostovoljce. Zagotavljajo jim strokovno usposabljanje, spremljanje njihovega napredka ter nudijo podporo pri osebnem in strokovnem razvoju.

Sodelovanje na tovrstnih seminarjih je ključno za širjenje znanja, izmenjavo idej ter nadaljnji razvoj prostovoljskih projektov v okviru programa ESC. 

D. K. P.

(Skupno 114 obiskov, 1 današnjih obiskov)