Inovacijski projekt »Z zdravim načinom življenja  do boljšega počutja in uspeha v šoli« nadaljujemo tudi letos. Projekt bomo izvajali tudi kot interesno dejavnost z naslovom Zdravo z naravo.

»Slovenska mreža zdravih šol« je tudi že utečeni projekt, ki je del evropske mreže  zdravih šol, v okviru katere šole posebej poudarjajo promocijo zdravja, zdravstveno vzgojo in vzgojo za zdravje. Koordinator projekta je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, podpirata ga Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Drugič zapored bomo sodelovali v projektu »Evropska vas«, katerega cilj je spoznavanje in sprejemanje evropske družbene in kulturno- socialne stvarnosti in zavedanje lastne kulturne identitete. Projekt vodi Šola za ravnatelje v sodelovanju s slovenskimi šolami.

Žal smo letos morali prekiniti z izvajanjem projekta »Zdrav življenjski slog«, saj nam omejeni prostorski pogoji na nadomestnih lokacijah ne omogočajo izvedbe.

 

Ostali projekti:

–        Šolski parlament na temo »Junaki našega časa – kdo so in zakaj«.

–        Rastem s knjigo

–        Korak k sončku

–        Osrednja  prireditev  za vse starše in krajane v mesecu kulture – februarju

–        Šolsko glasilo »Mandeljc

–        Evropski teden mobilnosti

–        Teden vseživljenjskega učenja

–        Plavalno opismenjevanje

–        Očistimo in polepšajmo svoj kraj

–        Pasavček

–        Športnik in športnica šole

–        Prestranški tek

(Skupno 67 obiskov, 1 današnjih obiskov)