Učenci  od 1. do 5. razreda se po zaključenem pouku lahko vključijo v podaljšano bivanje do 16.00 ure.

V podaljšanem bivanju imajo učenci kosilo ter ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti,  napišejo domačo nalogo, se učijo ter opravijo druge šolske obveznosti.

Iz podaljšanega bivanja učenci lahko odhajajo in se vračajo zaradi vključenosti v interesne ali druge dejavnosti, z individualnimi urniki morajo biti seznanjeni učitelji podaljšanega bivanja in starši.

Oblikovanje oddelkov se izvede na osnovi prijav ob koncu preteklega šolskega leta in samo ob še prostih mestih ali naknadnih izpisih tudi med šolskim letom.

 

Dejavnosti v podaljšanem bivanju

 

Kosilo, popoldanska malica

Kosilo je dejavnost v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturnem obnašanju pri mizi. 

Cilji:

 • učenec se uči pri jedi primerno obnašati, uporabljati pribor in pri jedi uživati.,
 • spozna in utrjuje pomen higienskih navad (umivanje rok, higiena ust, pospravljanje z miz,…)
 • spozna pomen zdrave in uravnotežene prehrane.

 

Sprostitvena dejavnost

Ta čas je namenjen počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči. Za zaposlitev poskrbimo z različnimi igrami, z gibanjem na svežem zraku, z obiskom telovadnice, poslušanjem pravljic, …

Cilji:

 • učenec zadovoljuje svoje potrebe po počitku, igri, gibanju,
 • skozi igro se uči in utrjuje svoje umske veščine in spretnosti,
 • doživi oddih in sprostitev med delom,
 • sprejema pravila in norme,
 • razvija smisel za humor.

 

 

 

 

 

 

 

Samostojno učenje

Učenci pišejo domače naloge, se navajajo na timsko delo, delo v dvojicah in samostojno delo, rešujejo dodatne delovne liste in naloge, poskušajo biti čimbolj samostojni in natančni pri delu, utrjujejo pridobljeno učno snov, poglabljajo snov s pomočjo dodatne literature, ki jo imajo na razpolago.

Cilji:

 • učenec utrjuje, poglablja in povezuje učno snov,
 • uči se uporabljati pridobljena znanja in spoznanja,
 • uči se začeto delo tudi dokončati,
 • se uči poiskati pomoč in le-to nuditi,
 • zna svoje znanje predstaviti drugim.

 

Ustvarjalno preživljanje prostega časa

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke iz različnih materialov, pojejo, plešejo, dramatizirajo besedila, opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo…

Na tak način razvijajo svoje sposobnosti, so ustvarjalni, se učijo organizirati in aktivno ter kvalitetno preživljati svoj prosti čas.

 Cilji:

 • učenec razvija ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem in športnem področju,
 • uči se izbirati ter soorganizirati aktivnosti glede na svoje interese,
 • uči se usklajevati mnenja z vrstniki ter sprejemati različne vloge,
 • sooča se z rezultati osebnega in skupnega dela ter jih predstavi drugim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj PB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

                                                                                                 

(Skupno 1.550 obiskov, 1 današnjih obiskov)