05-7542512 Osnovna šola Prestranek, Ulica 25. maja 14 a
 

Prehrana

Jedilniki 2022/2023

OBRAZCI:

Obrazci veljajo za celotno šolsko leto.

Odjava, prijava in cena posameznih obrokov:

 
 
Posamezen obrok šolske prehrane lahko odjavite ali prijavite:
Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 13.00 ure.
 
V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8:00 ure. 
 
Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja dejavnosti.
 
Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če starši še isti dan pred začetkom pouka, najkasneje do 8:00 ure, obvestijo tajništvo šole o njegovi prisotnosti pri pouku.
 
Če starši niso pravočasno odjavili/prijavili posameznega obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane.
 

ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 
Spremljajte zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in vse spremembe zakona na uradnih spletnih straneh.
 
Za vse dodatne informacije se obrnite na Center za socialno delo!

 

 

(Skupno 13.596 obiskov, 14 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost