RODITELJSKI SESTANKI

Za vsak razred bodo organizirani najmanj trije roditeljski sestanki. Prvi je za vse razrede v mesecu septembru in je namenjen predstavitvi Letnega delovnega načrta šole, novih projektov in pogovoru o oddelčnih skupnostih.

Roditeljski sestanki bodo pred vsakim odhodom v šolo v naravi, na tabore ali druge dejavnosti zunaj šole, za deveti razred pred vpisom v srednjo šolo, za deveti in šesti razred ob zaključku NPZ.

RAZRED 1. RS 2. RS 3. RS
1. 13. 9. 2023 januar 2024 april 2024 
2. 13. 9. 2023 januar 2024 april 2024 
3. 13. 9. 2023 januar 2024 maj 2024 
4. 13. 9. 2023 januar 2024 maj 2024 
5.  13. 9. 2023 januar 2024 13. 3. 2024
6.  13. 9. 2023 13. 3. 2024  8. 5. 2024
7.a, b 13. 9. 2023 13. 3. 2024  8. 5. 2024
8. 13. 9. 2023 13. 3. 2024  8. 5. 2024
9. 13. 9. 2023 februar  2024 junij 2024

Starši bodo pred vsakim  roditeljskim sestankom dobili obvestilo.

GOVORILNE URE

Mesečne – popoldanske govorilne ure za šolo bodo praviloma vsako drugo sredo v mesecu med 1700 in 1800 uro oz. po roditeljskem sestanku in so navedene v spodnji razpredelnici. O morebitni spremembi datumov in načinu izvedbe vas bomo pisno obvestili.

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
11. 10. 2023 31. 1. 2024

8. 11. 2023 (6. – 9.r)

9. 11. 2023 (1. – 5.r)

13. 3. 2024
13. 12. 2023 10. 04. 2024
  18. 05. 2024

Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja bo 31. 1. 2024 skupna popoldanska govorilna ura  za vse starše in učence.

Tedenske dopoldanske govorilne ure pri posameznih strokovnih delavcih šole so opredeljene v spodnji tabeli.

UČITELJ DAN ŠOL. URA TELEFON
Jelovšek Marjeta (nadomešča Čelhar Anito)  torek 5.ura 05 6208 514
Geržina Andreja sreda 5. ura 05 6208 508
Godeša Katja torek 4. ura 05 6208 513
Kaluža Ana sreda 1. ura 05 6208 512
Kocjan Andreja petek 3. ura 05 6208 510
Kristan Mojca torek 2. ura 05 6208 515
Močnik Karmen po dogovoru po dogovoru 05 7542 512
Nelec Sedej Nataša v času uradnih ur   05 6208 504
Novak Simon ponedeljek 3. ura 05 6208 512
Požar Polona torek 5. ura 05 6208 519
Rojc Teja četrtek 2. ura 05 6208 506
Slavec Geržina Alenka torek 1. ura 05 6208 513
Smrdel Petra torek 4. ura 05 6208 510
Šabec Mateja torek 4. ura 05 6208 514
Štembergar Mojca četrtek 3. ura 05 6208 514
Šućur Popović Sladjana sreda 2. ura 05 6208 513
Tomšič Vanja četrtek 2. ura 05 6208 514
Tomažič Monika petek 2. ura 05 6208 510
Tomažinčič Valentina torek 3. ura 05 6208 514
Udovič Jožko četrtek 5. ura 05 6208 506
Uljan Goran, ravnatelj po dogovoru po dogovoru 040 122 827
Vidmar Martin četrtek 2. ura 05 6208 506
Vidrih Andreja sreda 4. ura 05 6208 510
Vrh Sabina petek 2. ura 05 6208 506

S posameznimi učitelji, se starši po potrebi lahko dogovorijo tudi za razgovore v drugih terminih. V času govorilnih ur so učitelji predvidoma dosegljivi po telefonu, lahko pa pokličete v tajništvo šole na tel. št. 05 7542 512.

 

(Skupno 2.374 obiskov, 4 današnjih obiskov)