05-7542512 Osnovna šola Prestranek, Ulica 25. maja 14 a
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR

 

Pouk

S poukom smo začeli v četrtek, 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za 9. razred je četrtek, 15. junija 2023, za ostale učence petek, 23. junija 2023. Pouk poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih.

 

Ocenjevalni obdobji Trajanje:
prvo od 01. septembra 2022           do 27.  januarja 2023
drugo od 28. januar 2023                  do 23. junija  2023

 

Počitnice
jesenske 31. oktober 2022                      do 4. november 2022
novoletne 26. december 2022                  do 02. januar 2023
zimske 6. februar 2023                       do 10. februar 2023
prvomajske 27. april 2023                          do  02. maj 2023

Sreda, 26. 4. 2023, je pouka prost dan.

Delovnih sobot v tem šolskem letu ni.

V šolskem koledarju upoštevamo tudi vse praznike in dela proste dni, ko prav tako ne izvajamo pouka, tako da počitnice oz. prosti dnevi vključno s prazniki dejansko potekajo daljše povezano časovno obdobje.

 

Informativna dneva v srednjih šolah sta

 

 • v petek, 17. februarja 2023
 • v soboto, 18. februarja 2023

 

Predmetni in popravni izpiti

 

 • od 16. junij do 29. junij 2023             1. rok za učence 9. r.
 • od 27. junija do 7. julija 2023            1. rok  za učence od 1. do 8. r.
 • od 18. do 31. avgusta 2023                 2. rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Roki za ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

 • 3. maj do 15. junij 2023              1. rok za učence 9. razreda
 • 3. maj do 23. junij 2023             1. rok za učence od 1. do 8. razreda
 • 18. do 31. avgust 2023                2. rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. in 6. razreda

 

NPZ poteka v enem roku in sicer:

 

 • četrtek, 4. maj 2023 – slovenščina
 • ponedeljek, 8. maj 2023 – matematika
 • sreda, 10. maj 2023 – tretji predmet bo angleščina za 6. in domovinska in državljanska kultura in etika za 9. razred

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

 

Preverjanje ob koncu 2. obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. NPZ v 6. razredu je obvezen za vse učence (razen nekaterih izjem).

Preverjanje ob koncu 3. obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda osnovne šole. Pri tem se preverja znanje iz  slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki je za letošnje šol. l. že določen – to je domovinska in državljanska kultura in etika. Preverjanje ob koncu 9. razreda je obvezno za vse učence (razen nekaterih izjem).

Edini rok za opravljanje NPZ je praviloma v mesecu maju.

Nacionalno preverjanje znanja je pisno. Pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v prisotnosti učitelja na šoli.

Dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki pri NPZ ob koncu 9. razreda ne vplivajo na končni uspeh, na prehod v srednje šole pa le v redkih primerih.

Strokovni delavci in ravnatelj po pridobitvi rezultatov preverjanja opravijo analizo izvedbe in dosežkov ter pripravijo predloge izboljšav kvalitete poučevanja.

 

(Skupno 1.495 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost