Na šoli deluje Šolski sklad. Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, donacij, sponzorstva zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina rednega izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Člani odbora Šolskega  sklada so:

1. Sladjana Šućur Popović – predsednica

2. Katarina Biščak – podpredsednica

3. Bojana Jovanović – tajnica

4. Sabina Kantar Vukelić

5. Mitja Šantelj

6. Andreja Geržina

7. Petra Smrdel

 

Program Šolskega sklada za leto 2023-24 je v prilogi.

 

Dokumenti in obrazci:

Izjava o vplačilu prostovoljnega prispevka v šolski sklad

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Pravilnik šolskega sklada OŠ Prestranek

Poročilo dela Šolskega sklada OŠ Prestranek

(Skupno 1.168 obiskov, 1 današnjih obiskov)