05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Šolski sklad

Na šoli deluje Šolski sklad. Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, donacij, sponzorstva zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina rednega izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Člani odbora Šolskega  sklada so:

Sabina Kantar Vukelić – predsednica

Valentina Tomažinčič – podpredsednica

Bojana Jovanović – tajnica

Anita Bergoč Smerdelj

Mojca Perenič

Liljana Bole

Cvetka Stamenković

Program dela šolskega sklada za šolsko leto 2019/20

Sklad bo pridobival finančna in nefinančna sredstva iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • dobrodelnih aktivnosti,
 • donacij,
 • zapuščin,
 • drugih virov, ki so lahko:

– prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
– prihodki od zbiralnih akcij učencev,
– prihodki od prodaje izdelkov učencev,
– prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan.

Šolski sklad bo s pridobljenimi sredstvi :

 • pomagal socialno šibkim učencem,
 • sofinanciral raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu,
 • pomagal nadarjenim učencem po posameznih področjih
 • sofinanciral dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize …), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
 • pomagal pri nakupu nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
 • pomagal pri nakupu materialov za izvedbo različnih delavnic,
 • pomagal pri zviševanju standarda pouka in podobno.

Dokumenti in obrazci:

Izjava o vplačilu prostovoljnega prispevka v šolski sklad

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Pravilnik šolskega sklada OŠ Prestranek

Poročilo dela Šolskega sklada OŠ Prestranek

(Skupno 666 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost