05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov. Člane sveta so izvolilioziroma potrdilina prvem roditeljskem sestanku vsakega šolskega(25.9.2019 ter 9. 10. 2019za 9. razred)in vrtčevskega oddelka(11. in 12.9. 2019).Prvi sklic sveta staršev vsakošolsko leto opravi ravnatelj, svet pa izmed članov izbere vodstvo in deluje avtonomno. Šola zagotavlja materialne pogoje za delovanje sveta (papir, prostore …) in nudi vse potrebne informacije.Svet staršev obravnava vsa poročila in načrte delovanja šole in vrtca ter daje pobude in predloge za izboljšave in spremembe. Posebej pomembno področje sodelovanja in sooblikovanja dela in življenja šole predstavlja oblikovanje Vzgojnega načrta šole in nadstandardnega programa šole. Glede na dosedanje izkušnje je nujno vključevanje sveta staršev pri morebitnih organizacijskih in prostorskih spremembah (kot je bila načrtovana združitev šol v občini ali odcepitev vrtca od šole, pri novogradnji, prometni ureditvi …), saj predstavlja najpomembnejšo zunanjo »zainteresirano javnost«.

V šolskem letu 2020/2021 sestavljajo svet staršev naslednji predstavniki:

Razred/oddelek vrtca Predstavnik staršev Namestnik predstavnika staršev
1.a Uroš Lemut Helena Dujc
2.a Mitja Šantelj Gordana Gojić
3.a Mojca Bajec Tina Klanjšek
4.a Martina Stantič Sonja Slavec
4.b Sabina Kantar Vukelić Sandra Smiljanić
5.a Katarina Biščak Andreja Česnik
6.a Mateja Oblak Jože Slavec
7.a Marko Abram Jana Lemut
8.a Nives Rešeta Irena Groznik
9.a Mirjam Bergoč Erika Bergoč
Zajčki Janja Curk Mihaela Križman
Škratki Maja Rak Martin Martinović
Mravljice Mateja Marolt Eva Surina Može
Mehurčki Tinkara Primožič Adrijana Pavlovec

Na prvem sklicu Sveta staršev, 29. 9. 2020, je bila za predsednico sveta staršev izbrana Katarina
Biščak, njena namestnica je Sabina Kantar Vukelić.

(Skupno 906 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost