V torek,15.1.2013, smo učenci 5. razreda sklicali razredno konferenco. Konference so se udeležili  petošolci,starši petošolcev,razredničarka,učitelji, ki poučujejo v razredu,pedagoginja in gospa ravnateljica.

Na konferenci smo se pogovarjali o problemih,ki se pojavljajo v našem razredu. Sprejeli smo naslednje sklepe:

  1. sklep

 

Učenec vsako jutro prvo šolsko uro zapiše v beležko tekoči datum. Vsako uro zapisuje, kaj ima za domačo nalogo. Če naloge nima, nariše črto ali kako drugače označi. Ob koncu pouka učitelj pregleda, ali imajo vsi učenci izpolnjen zapis. Starši doma pregledajo, ali je učenec napisal nalogo. Pregled potrdi s podpisom.

V mesecu januarju si nalogo beleži vsak učenec sam, v mesecu februarju si zapise učenci izmenjujejo.

 

 

  1. sklep

Če učenec med poukom ne sodeluje oziroma na kašen drugačen način ovira delo v razredu, učitelj pisno obvesti starše o prekršku in dodatni nalogi, ki si jo je učenec prislužil. Starši obvestilo in opravljeno dodatno nalogo podpišejo.

 

 

 

  1. sklep

Če učitelji ne napišejo nobenega obvestila staršem do 15.02.2013 dobijo učenci nagrado – izlet v Ljubljano.

 

Sklepi začnejo veljati od 16.01. 2013 dalje.

 

(Skupno 54 obiskov, 1 današnjih obiskov)