NAVODILA ZA RAVNANJE V VRTCU PRESTRANEK

SPOŠTOVANI STARŠI!

Ob sproščanju ukrepov z dnem 1. 6. 2020 bo delo v našem vrtcu še vedno potekalo nekoliko drugače, kot pred epidemijo. Zato posodabljamo tudi navodila, ki smo jih objavili 15. 5. 2020.

Z okrožnico MIZŠ smo prejeli tudi naslednje obvestilo v zvezi s plačilom vrtca za obdobje od 18. 5. do 30. 6.: »Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru RS predložila že tretji interventni zakon –Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), v katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca (79. člen predloga zakona). Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno. Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).«

PRIHOD V VRTEC:

 • Delovni čas vrtca ostaja nespremenjen, od 6.00 do 16.00.
 • Starši lahko vstopate samo v garderobe in se ne sprehajate ter po nepotrebnem zadržujete v vrtcu, razen ko je to res nujno potrebno.
 • Ob prvem prihodu otroka v vrtec morate starši prinesti podpisano izjavo, da je otrok zdrav. Brez izjave sprejem otroka ne bo mogoč. Izjave bo možno izpolniti tudi ob prihodu v vrtec.
 • Starši redno spremljajte zdravstveno stanje svojega otroka in v primeru, da le ta zboli, obvestite vrtec in otrok ostane doma. Če vaš otrok zboli v vrtcu, vas pokličemo in v drugem prostoru, skupaj s strokovno delavko, počakata na vaš prihod.
 • V vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje.
 • Starši ob prihodu v vrtec do uradnega preklica Vlade RS nosite zaščitno masko. V garderobi si umijete roke.
 • Starši pospremite otroka v garderobo, kjer otroka preoblečete in preobujete. To storite hitro, da ne bo prihajalo do zastojev in prevelike gneče v vrtcu. Otroka lahko pospremite do vrat igralnice. V igralnico ne vstopate. V vrtcu se po nepotrebnem ne zadržujte.
 • Otrok si pred vstopom v igralnico umije roke z milom in vodo.
 • Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno.
 • Svetujemo, da otroka pripelje v vrtec vedno odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 • Če je le mogoče, ne uporabljajte javnega prevoza.
 • Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Mlajši otroci lahko prinesejo »ninico« ali dudo, če jo potrebujejo za spanje, vendar je to potrebno shraniti v garderobni omarici do počitka za posameznega otroka in o tem obvestite strokovno delavko.

ODHOD IZ VRTCA:

 • Ob vstopu v vrtec, si starši umijte roke in do preklica Vlade RS nosite zaščitno masko.
 • Z otrokom se ne zadržujte v vrtčevskih prostorih, ampak se čim prej odpravite iz vrtca, da ne bo prihajalo do zastojev v vrtcu.

Hvala za razumevanje.

Vodstvo vrtca

(Skupno 114 obiskov, 1 današnjih obiskov)