VPIS OTROK V VRTEC PRESTRANEK

Vsakoletni javni vpis novincev v Vrtec Prestranek poteka predvidoma v mesecu februarju. Javni poziv k vpisu je objavljen na spletni strani vrtca, oglasni deski in lokalnih sredstvih javnega obveščanja ter na spletni strani Občine Postojna.

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Pogoja za sprejem otroka v vrtec sta dopolnjena starost 11 mesecev ter starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Starši svojega otroka v Vrtec Prestranek vpišejo  z izpolnjeno  vlogo, ki jo osebno  oddajo  ali pošljejo po pošti

Starše prosimo, da pri izpolnjevanju vloge upoštevate Navodila za izpolnjevanje vloge in k vlogi priložite vsa zahtevana dokazila, ki so v njej navedena.

Otroci s posebnimi potrebami imajo pri sprejemu v vrtec prednost. Prednost pri sprejemu v vrtec imajo tudi otroci iz socialno ogroženih družin. Podlaga za prednostni sprejem otroka v vrtec je Odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami oziroma Priporočilo centra za socialno delo.

Pomembno je, da starši mesec pred vključitvijo otroka v vrtec na Centru za socialno delo uredijo pravico do znižanega plačila vrtca.

Starši morajo z dnem vključitve otroka v vrtec priložiti zdravniško potrdilo za otroka, ki ne sme biti starejše od enega meseca.

Starši se z vprašanji o vpisu v Vrtec Prestranek lahko obrnejo  na svetovalno delavko vrtca, Natašo Nelec Sedej, tel. št. 05  620 8504, elektronska pošta  natasa.nelec-sedej@guest.arnes.si

 

ČAKALNI SEZNAM IN INFORMACIJA O PROSTIH MESTIH

 

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK

 

OBRAZCI

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 3.489 obiskov, 1 današnjih obiskov)