Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije (brezplačnega) kosila bodo od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS Sloveniji.

Skladno z novo zakonodajo ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku.

 

 

Lep pozdrav, ravnateljica:

mag. Nataša REŽEK DONEV

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)