Tudi letos se je skupina učencev vključila v projekt Varnost in mobilnost za vse, ki ga organizira podjetje Revoz v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Odločili smo se, da bomo s svojimi dejavnostmi pripomogli k rešitvi problema križišča na Reški cesti na Prestranku.V ta namen smo izvajali različne dejavnosti: anketirali smo ljudi, šteli promet, risali načrte, …

V petek, 7. 3. 2014, smo izvajali štetje prometa. Na tem križišču smo od 14.00 ure do 15.30 ure pridno beležili vsa vozila, ki so prevozila križišče. Zelo nas je presenetilo koliko vozil je šlo mimo nas. V poldrugi uri je križišče prevozilo največ osebnih avtomobilov in sicer 1316, tovornjakov 74, kombijev 105. Najmanj je bilo motorjev. Največ prometa je bilo v smeri Postojna – Pivka. V času štetja je prevozilo križišče 982 vozil, v nasprotni smeri pa 557 vozil. Obremenjena je tudi ulica 25. maja, najmanj obremenjena pa je cesta za Žeje. Križišče je v eni uri in pol prevozilo skupaj v vse smeri 1539 vozil. Čez prehod za pešce je šlo v tem času 58, na avtobus je čakalo 8 ljudi.

Druga dejavnost skupine je bila anketa. Skupina je tudi pripravila analizo ankete. Izvedli so jo v mesecu februarju in marcu. Anketiranci so bili prebivalci Prestranka, predvsem prebivalci ulice Reška cesta. Anketirali so 30 oseb.

Pred anketo so si učenci postavili dve trditvi:
• Prebivalci Prestranka se zavedajo nevarnosti križišča na Prestranku na Reški cesti ob Gostilni na mostu.
• Prebivalci Prestranka si kot rešitev problema tega križišča želijo postavitev krožišča.

Anketa je več kot potrdila trditvi, ki so jih avtorji ankete postavili na začetku. Prestrančani se popolnoma zavedajo, da križišče ni varno. Kot rešitev problema, jih večina vidi izgradnjo krožišča.

Podrobnejše analize ankete in štetja prometa si lahko ogledate na spodnjih povezavah. Dopis z vsemi našimi ugotovitvami in predlogom za postavitev krožišča na Reški cesti smo poslali na Direkcijo za ceste Republike Slovenije. S projektom smo seznanili tudi Krajevne skupnosti Prestranek, Orehek in Slavino, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Postojna, Policijsko postajo Postojna in zvezo šoferjev in avtomehanikov Postojna.

Liljana Bole

Povezave:

ANALIZA ANKETE

ANALIZA ŠTETJA PROMETA

DOPIS

NAČRT KROŽIŠČA

NESREČE

(Skupno 50 obiskov, 1 današnjih obiskov)