05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Govorilne ure in roditeljski sestanki

RODITELJSKI SESTANKI

Za vsak razred bodo organizirani najmanj trije roditeljski sestanki. Prvi je za vse razrede v mesecu septembru in je namenjen predstavitvi Letnega delovnega načrta šole, novih projektov in pogovoru o oddelčnih skupnostih.

Roditeljski sestanki bodo pred vsakim odhodom v šolo v naravi, na tabore ali druge dejavnosti zunaj šole, za deveti razred pred vpisom v srednjo šolo, za deveti in šesti razred ob zaključku NPZ.

RAZRED 1. RS 2. RS 3. RS
1. 9. 9. 2021 8. 12. 2021 20. 4. 2022
2. 8. 9. 2021 8. 12. 2021 9. 3. 2022
3. 9. 9. 2021 19. 1. 2022 10. 3. 2022
4. 9. 9. 2022 26. 1. 2022 junij 2022
5. a, b 8. 9. 2021 10. 11. 2020 9. 3. 2022
6. 20. 9. 2021 januar 2022 junij 2022
7. 16. 9. 2021 januar 2022 1. 3. 2022
8. 20. 9. 2021 27. 1. 2022 1. 3. 2022
9. 21. 9. 2021 februar 2022 1. 6. 2022

Starši bodo pred vsakim  roditeljskim sestankom dobili obvestilo.

GOVORILNE URE

Mesečne popoldanske govorilne ure bodo praviloma vsako drugo sredo v mesecu med 17:00 in 18:00  oz. po roditeljskem sestanku in so navedene v spodnji razpredelnici. Realizirali jih bomo v skladu in po zmožnosti glede na trenutno Covid situacijo.

O morebitni spremembi datumov in načinu izvedbe bomo starše pisno obvestili.

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
13. 10. 2021 9. 2. 2022
10. 11. 2021 9. 3. 2021
8. 12. 2021 13. 04. 2022
11. 05. 2022

Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja bo 2. 2. 2022 skupna popoldanska govorilna ura  za vse starše in učence, v kolikor bo to glede na epidemiološko sliko izvedljivo.

Tedenske dopoldanske govorilne ure pri posameznih strokovnih delavcih šole so opredeljene v spodnji tabeli.

UČITELJ DAN ŠOL. URA TELEFON
Bobek Meta torek 2. ura 05 6208 514
Bole Liljana sreda 1. ura 05 620 85 13
Čelhar Anita četrtek 2. ura 05 6208 514
Geržina Andreja torek 4. ura 05 6208 508
Godeša Katja četrtek 2. ura 05 620 85 13
Kaluža Ana torek 2. ura 05 620 85 13
Kristan Mojca četrtek 3. ura 05 6208 515
Likon Nada četrtek 3. ura 05 7542 512
Močnik Karmen po dogovoru po dogovoru 05 7542 512
Novak Simon sreda 4. ura 05 6208 506
Požar Polona torek 4. ura 05 6208 519
Rojc Teja ponedeljek 2. ura 05 6208 506
Slavec Geržina Alenka sreda 1. ura 05 6208 513
Smrdel Petra torek 5. ura 05 6208 510
Šabec Mateja ponedeljek 5. ura 05 6208 514
Štembergar Mojca sreda 4. ura 05 6208 514
Šućur Popović Sladjana četrtek 2. ura 05 6208 506
Tomšič Vanja
Tomažič Monika sreda 4. ura 05 6208 510
Tomažinčič Valentina sreda 5. ura 05 6208 514
Turk Darja sreda 5. ura 05 6208 506
Tušar Urška ponedeljek 4. ura 05 6208 510
Udovič Jožko sreda 3. ura 05 6208 506
Uljan Goran, ravnatelj po dogovoru po dogovoru 040 122 827

S posameznimi učitelji, se starši po potrebi lahko dogovorijo tudi za razgovore v drugih terminih. V času govorilnih ur so učitelji predvidoma dosegljivi po telefonu, lahko pa pokličete v tajništvo šole na tel. št. 05 7542 512.

(Skupno 1.606 obiskov, 2 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost