05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Govorilne ure in roditeljski sestanki

    RODITELJSKI SESTANKI

 

Za vsak razred bodo organizirani najmanj trije roditeljski sestanki. Prvi je za vse razrede v mesecu septembru in je namenjen predstavitvi Letnega delovnega načrta šole, novih projektov in pogovoru o oddelčnih skupnostih.

Roditeljski sestanki bodo pred vsakim odhodom v šolo v naravi, na tabore ali druge dejavnosti zunaj šole, za deveti razred pred vpisom v srednjo šolo, za deveti in šesti razred ob zaključku NPZ.

Starši bodo pred vsakim  roditeljskim sestankom dobili obvestilo.

RAZRED 1.      RS 2.      RS 3.      RS
1.a,b 20. 9. 2017 10. 1. 2018 14. 3. 2018
2. 20. 9. 2017 10. 1. 2018 21. 3. 2018
3. 20. 9. 2017 10. 1. 2018 11. 4. 2018
4. 20. 9. 2017 10. 1. 2018 14. 3. 2018
5. 20. 9. 2017 8. 11. 2017 JUNIJ 2018
6. 20. 9. 2017 13. 12. 2017 6. 6. 2018
7. 20. 9. 2017 JANUAR 2018 9. 5. 2018
8. 20. 9. 2017 JANUAR 2018 MAJ  2018
9. 20. 9. 2017 7. 2. 2018 30. 5. 2018

 

    GOVORILNE URE

 

Mesečne – popoldanske govorilne ure bodo praviloma vsako drugo sredo v mesecu med 1700 in 1800 uro  oz. po roditeljskem sestanku in so navedene v spodnji razpredelnici.

O morebitni spremembi datumov bomo starše pisno obvestili.

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje
11. 10. 2017 14. 03. 2018
08. 11. 2017 11. 04. 2018
13. 12. 2017 09. 05. 2018
31. 01. 2018

 

Po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja bo 31. 01. 2018 skupna popoldanska govorilna ura  za vse  starše in učence.

Predavanje za starše bo 11. 10. 2017 ob 16.30. Predavanje z naslovom „Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi“  bo izvedel predavatelj in terapevt Miha Kramli.

 

Tedenske – dopoldanske govorilne ure pri posameznih strokovnih delavcih šole so opredeljene v spodnji tabeli

UČITELJ DAN ŠOL. URA TELEFON
Abram Katarina PETEK 5. URA 05 7542 512
Bole Liljana TOREK 3. URA 05 7542 512
Čelhar Anita ČETRTEK 2. URA 05 620 8514
Geržina Andreja TOREK 2. URA 05 620 8508
Godeša Katja PONEDELJEK 5. URA 05 620 8506
Kaluža Ana PONEDELJEK 2. URA 05 620 8506
Kobe Miha (Rojc Teja) PONEDELJEK 2. URA 05 620 8519
Likon Nada PETEK 5. URA 05 7542 512
Mojca Kristan TOREK 4. URA 05 620 8515
Nelec Sedej Nataša ČETRTEK 1. URA 05 620 8504
Novak Ana SREDA 4. URA 05 620 8511
Novak Simon PETEK 4. URA 05 620 8510
Požar Polona TOREK 3. URA 05 620 8519
Režek Donev Nataša PO DOGOVORU 05 754 2685
Slavec Geržina Alenka TOREK 1. URA 05 620 8510
Smrdel Petra SREDA 4. URA 05 620 8514
Šabec Mateja PETEK 5. URA 05 620 8514
Štembergar Mojca SREDA 4. URA 05 620 8514
Šućur Popović Sladjana PETEK 3. URA 05 620 8506
Tomažinčič Valentina PETEK 2. URA 05 620 8514
Tomšič Vanja SREDA 3. URA 05 620 8514
Tušar Urška SREDA 3. URA 05 620 8510
Udovič Jožko ČETRTEK 3. URA 05 620 8506
Uljan Goran PONEDELJEK 3. URA 05 620 8506

 

Z učitelji, ki poučujejo vašega otroka, se po potrebi lahko dogovorite tudi za razgovore v drugih terminih. V času govorilnih ur so učitelji praviloma dosegljivi tudi na telefonski številki, ki je objavljena v tabeli. Lahko pa pokličete tudi v tajništvo šole na tel. št. 05 7542512.