05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Poklicna orientacija

Dragi učenci in starši!

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Ravno zato si devetošolci za to odločitev vzemite dovolj časa in zbirajte čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do za vas najboljše odločitve. Vaša izbira in trud, ki ga boste vložili v šolanje, bosta močno vplivala na vaše nadaljnje življenje. Informacije o poklicih in srednjih šolah bomo zbirali skupaj v šoli, zbirati pa jih morate tudi skupaj s starši, s prijatelji, sorodniki, znanci, učitelji, sošolci.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednje šole  nudimo pomoč v šoli. Za področje poklicne orientacije je zadolžena svetovalna delavka Nataša Nelec Sedej, ki je dosegljiva na telefonski številki 05  620 8504 ali 05 7542 512 v času uradnih ur.

Učencem in učenkam bodo v pomoč tudi tekoče informacije, ki jih lahko redno spremljate na oglasni deski za poklicno orientacijo  na  naši šoli.

Veliko koristnih informacij dobite na spodnjih povezavah:

AKTUALNO

Razpis za vpis v srednjo šolo v šolskem letu 2017/18.

http://www.mizs.gov.si/

  1. Informacije o poklicih, srednjih šolah…

Na tej spletni strani boste verjetno dobili skoraj vse informacije: http://www.mojaizbira.si

Na enem mestu ponuja preprost in učinkovit dostop do informacij, ki bodo v pomoč učencem pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

  1. Štipendiranje

Zoisove in kadrovske štipendije: http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

Zoisove štipendije:

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/zoisove_stipendije/

3. Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši? In kateri so novi poklici, ki jih morda še ne poznate? To lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.