05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelj/ica Dela in naloge Razred
Abram Katarina

jutranje varstvo

podaljšano bivanje

vrtec

Bole Liljana razredni pouk

5.

Geržina Andreja

biologija

kemija

naravoslovje

gospodinjstvo

načini prehranjevanja(i)

poskusi v kemiji (i)

laborant

dodatni pouk

jutranje varstvo

 

8., 9.

8., 9.

6., 7.

6.

7.

8.

6., 7., 8., 9.

 

 

 

Godeša Katja

RAP – angleščina

angleščina

dodatni pouk

dopolnilni pouk

delo z nadarjenimi učenci

4.,5.

6., 7., 8.

8.

9.

 

Kaluža Ana slovenščina 6., 8., 9.

Kristan Mojca

 

RAP – slovenščina

slovenščina

nemščina (I in III) (i)

dodatni in dopolnilni pouk

knjižnica

5.

6., 7.

7., 9.

7.

 

Krompič Ana

angleščina

podaljšano bivanje

9.

 

Likon Nada

fizika

tehnika in tehnologija

obdelava gradiv – kovine (i)

obdelava gradiv – les

8., 9.

6.,7.,8.

9.

7., 8.

Nelec Sedej Nataša

državljanska kultura in etika

podaljšano bivanje

individualna in skupinska učna pomoč

7., 8.

 

 

 

Novak Simon

RAP – glasbena umetnost

glasbena umetnost

otroški in mladinski pevski zbor

podaljšano bivanje

5.

5.–9.

 

 

Požar Polona

RAP-šport

šport

šport za sprostitev (i)

izbrani šport – odbojka

neobvezni izbirni – šport

podaljšano bivanje

4., 5.

6.– 9.

7., 8.

9.

4., 5., 6.

 

Rojc Teja

kolesarski izpit

šport

podaljšano bivanje

5.

6., 8., 9.

 

Slavec Geržina Alenka

razredni pouk

dopolnilni in dodatni pouk

podaljšano bivanje

4.

 

Monika Tomažič

(nadomešča Petro Smrdel)

razredni pouk

podaljšano bivanje

3.

 

Šabec  Mateja

razredni pouk

dodatni in dopolnilni pouk

jutranje varstvo

2.

 

Štembergar Mojca

razredni pouk

dodatni in dopolnilni pouk

1.
Šućur Popović Sladjana

zgodovina

dopolnilni pouk

podaljšano bivanje

vrtec

6., 8.

7.

 

 

Tomšič Vanja

razredni pouk

RAP – angleščina

3.a

1.,2., 3.

Tomažinčič Valentina

razredni pouk

dodatni in dopolnilni pouk

3.b

 

Tušar Urška

likovna umetnost

likovno snovanje II (i)

neobvezni IP – umetnost

delo z nadarjenimi

podaljšano bivanje

6. – 9.

8.

4., 5., 6.

6.–9.

7., 8., 9.

Udovič Jožko

geografija

zgodovina

6.–9.

8., 9.

Darja Turk od 1.1.2019

matematika

dopolnilni in dodatni pouk

6.– 9.

6.

Tjaša Zore

matematika

podaljšano bivanje

6.

 

 

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a. Štembergar Mojca Abram Katarina
2. a Šabec  Mateja Čelhar Anita
3. a Tomšič Vanja Čelhar Anita
3. b Tomažinčič Valentina Čelhar Anita
4. a Slavec Geržina Alenka Rojc Teja
5. a Bole Liljana Novak Simon
6. a Požar Polona Godeša Katja
7. a Kristan Mojca Tušar Urška
8. a Šućur Popović Sladjana Turk Darja
9. a Geržina Andreja Kaluža Ana

 

PODPORNA PEDAGOŠKA IN TEHNIČNA DELA

Kosić Petrović Dragana – knjigovodja V
Bergoč Erika – kuharska pomočnica
Cej Florijana – čistilka
Čelhar Anita – učiteljica dodatne strokovne pomoči, individualna in skupinska učna pomoč
Rudolf Nika – učna pomoč (javna dela)
Jelinčič Ksenija – kuharica
Jovanović Bojana – tajnica VIZ
Šetina Alenka –  računovodkinja
Kidrič Majda – kuharska pomočnica
Koštić Bisera – čistilka
Mladenović Maja– organizatorka šolske prehrane in vodja ZHR
Mušić Sakib – vodja kuhinje
Nelec Sedej Nataša – svetovalna delavka
Rojc Teja – računalnikarka
Popović Smilja  – kuharska pomočnica
Savić Marica – čistilka
Spinelli Irena – kuharica
Štrumelj Janja – čistilka
Šućur Popović Sladjana – vodja vrtca
Vidmar Dejan – hišnik
Zadravec Marija – čistilka

 

(Skupno 1.711 obiskov, 1 današnjih obiskov)