05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelj/ica Dela in naloge Razred
Abram Katarina

drugi strokovni delavec v 1. razredu

podaljšano bivanje

1.a
Bole Liljana

razredni pouk

jutranje varstvo

5.

 

Geržina Andreja

biologija

kemija

naravoslovje

gospodinjstvo

sodobna priprava hrane (i)

načini prehranjevanja(i)

poskusi v kemiji (i)

laborant

dodatni pouk

jutranje varstvo

8., 9.

8., 9.

6., 7.

6.

7.

8.

9.

9.

8.

 

Godeša Katja

RAP – angleščina

angleščina

dodatni pouk

dopolnilni pouk

delo z nadarjenimi učenci

4.,5.

6.,7.,9.

9.

9.

Kaluža Ana slovenščina 7., 8., 9.

Kristan Mojca

 

RAP-slovenščina

slovenščina

nemščina (I, II in III) (i)

knjižnica

5.

6.

7.,8.,9.

 

Krompič Ana angleščina 8.
Likon Nada

fizika

tehnika in tehnologija

OGU (i)

8., 9.

6.,7.,8.

8.

Nelec Sedej Nataša

državljanska kultura in etika

dodatna strokovna pomoč

podaljšano bivanje

7., 8.

9.

 

Novak Simon

glasbena umetnost

otroški in mladinski pevski zbor

podaljšano bivanje

5.–9.

 

Požar Polona

RAP-šport

šport

šport za zdravje (i)

izbrani šport-odbojka

neobvezni izbirni – šport

podaljšano bivanje

4., 5.

6.– 9.

7., 8.

9.

4., 5., 6.

Rojc Teja

kolesarski izpit

šport

podaljšano bivanje

5.

7., 8.

 

Slavec Geržina Alenka

razredni pouk

podaljšano bivanje

4.

Ana Delak

(nadomešča Smrdel Petro)

razredni pouk 3.
Šabec  Mateja

razredni pouk

jutranje varstvo

1.a
Štembergar Mojca razredni pouk 1.b
Šućur Popović Sladjana

zgodovina

dodatni in dopolnilni pouk

podaljšano bivanje

vrtec

6., 7.

7.

Tomšič Vanja

RAP – angleščina

podaljšano bivanje

1.,2., 3.

 

Tomažinčič Valentina razredni pouk 2.

 

Tušar Urška

likovna umetnost

likovno snovanje I

likovno snovanje III

neobvezni IP – umetnost

delo z nadarjenimi

ID v 9-letki

podaljšano bivanje

6.–9.

6., 8.

7., 8., 9.

4., 5., 6.

Udovič Jožko

geografija

zgodovina

ID v 9-letki

6.–9.

8., 9.

Uljan Goran do 31.12.2018

Darja Turk od 1.1.2019

matematika

dopolnilni pouk

ID v 9-letki

7.–9.

8.

Valenčič Alenka matematika 6.

 

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a. Štembergar Mojca Abram Katarina
2. a Šabec  Mateja Tomšič Vanja (Podboj Mojca)
2. b Tomažinčič  Valentina Tomšič Vanja (Podboj Mojca)
3. a Smrdel Petra Čelhar Anita
4. a Slavec Geržina Alenka Novak Simon
5. a Bole Liljana Rojc Teja
6. a Kristan Mojca Tušar Urška
7. a Šućur Popović Sladjana Likon Nada
8. a Uljan Goran Kaluža Ana
9. a Godeša Katja Požar Polona

 

PODPORNA PEDAGOŠKA IN TEHNIČNA DELA

Arambašić Arabela – spremljevalka gibalno oviranega učenca
Bergoč Erika – kuharska pomočnica
Cej Florijana – čistilka
Čelhar Anita – učiteljica dodatne strokovne pomoči, individualna in skupinska učna pomoč
Doles Helena – učna pomoč (javna dela)
Jelinčič Ksenija – kuharica
Jovanović Bojana – tajnica VIZ
Kastelic Gušić Tina –  računovodkinja
Kidrič Majda – kuharska pomočnica
Koštić Bisera – čistilka
Mladenović Maja– organizatorka šolske prehrane in vodja ZHR
Mušić Sakib – vodja kuhinje
Nelec Sedej Nataša – svetovalna delavka,
Perenič Anton – računalnikar
Popović Smilja  – kuharska pomočnica
Savić Marica – čistilka
Spinelli Irena – kuharica
Štrumelj Janja – čistilka
Šućur Popović Sladjana – vodja vrtca
Vidmar Dejan – hišnik
Zadravec Marija – čistilka

 

(Skupno 118 obiskov, 1 današnjih obiskov)