05-7542512 Osnovna šola Prestranek, Ulica 25. maja 14 a
 

Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelj/ica Dela in naloge Razred
Bole Liljana

gospodinjstvo

matematika

podaljšano bivanje

jutranje varstvo

6. a  in 6. b

6. a

1. in 2. 

 

Geržina Andreja

biologija

kemija

naravoslovje

sodobna priprava hrane (i)

poskusi v kemiji (i)

rastline in človek (i)

načini prehranjevanja

laborant

jutranje varstvo

delo z nadarjenimi

dopolnilni in dodatni pouk

varstvo vozačev

8. in 9.

8. in 9.

6. a, 6. b in 7.

7.

9.

7., 8. in 9.

8.

 

 

 

7. 8. in 9.

 

Godeša Katja

angleščina

dopolnilni in dodatni pouk

delo z nadarjenimi

6.a, 6. b, 7., 8. in 9.

6. – 9.

 

Karol Vrh (nadomešča Ano Kaluža) slovenščina 5., 6. a, 6. b, 7. in 8.
Kristan Mojca

slovenščina

nemščina (I) (i)

knjižnica

dopolnilni in dodatni pouk

delo z nadarjenimi

učna pomoč – tujci

9.

7.

 

6. – 9.

 

 

Nelec Sedej Nataša

učna pomoč

individualna in skupinska učna pomoč

 
Novak Simon

glasbena umetnost

otroški in mladinski pevski zbor

podaljšano bivanje

5.–9.

 

3. in 4.

Požar Polona

RP-šport

šport

šport za zdravje (i)

izbrani šport-odbojka (i)

neobvezni IP – šport

podaljšano bivanje

kolesarski izpit

4., 5.

6.– 9.

7., 8.

9.

4., 5., 6.

3. in 4.

5. 

Rojc Teja

šport

neobvezni IP – računalništvo

računalničar

varstvo vozačev

6. b., 7. in 9.

4. – 6.

 

 

Slavec Geržina Alenka

razredni pouk

podaljšano bivanje

5. 

3. in 4.

Smrdel Petra

2. strokovna delavka 

podaljšano bivanje

1. 

1.in 2. 

Šabec  Mateja razredni pouk 1.
Štembergar Mojca

razredni pouk

podaljšano bivanje

2.

3. in 4.

Šućur Popović Sladjana

domovinska in državljanska kultura in etika

zgodovina

varstvo vozačev

7. in 8. 

6. a, 6. b in 7. 

 

Tomažič Monika

razredni pouk

podaljšano bivanje

delo z nadarjenimi

4.

3. in 4.

 

Tomažinčič Valentina razredni pouk 3.
Tomšič Vanja

RP – angleščina

podaljšano bivanje

1., 2., 3. in 4.

2. in 3.

Tušar Urška

likovna umetnost

tehnika in tehnologija

likovno snovanje III

filmska vzgoja (i)

delo z nadarjenimi

podaljšano bivanje

6. – 9.

6.a, 6. b, 7. in 8.

9.

7.

 

2. in 3.

Udovič Jožko

geografija

zgodovina

podaljšano bivanje

6. – 9.

7., 8., 9

3. – 5.

Vrh Sabina

matematika

fizika

6. b, 7., 8. in 9.

8. in 9.

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a. Šabec  Mateja Smrdel Petra 
2. a Štembergar Mojca Tomšič Vanja 
3. a Tomažinčič Valentina Nelec Sedej Nataša
4. a Tomažič Monika Tušar Urška
5. a Slavec Geržina Alenka Udovič Jožko
6. a Novak Simon Liljana Bole
6. b Vrh Sabina Rojc Teja
7. a Godeša Katja Šućur Popović Sladjana
8. a Andreja Geržina Čelhar Anita
9. a Požar Polona Kristan Mojca

PODPORNA PEDAGOŠKA IN TEHNIČNA DELA

Bergoč Erika – kuharska pomočnica
Močnik Karmen – defektologinja
Čelhar Anita – učiteljica dodatne strokovne pomoči
Štemberger Ervin – kuhar
Jovanović Bojana – tajnica VIZ
Kosić Petrović Dragana – knjigovodja
Koštić Bisera – čistilka
Mladenović Maja– organizatorka šolske prehrane in vodja ZHR
Mušić Sakib – glavni kuhar, vodja kuhinje
Nelec Sedej Nataša – svetovalna delavka
Popović Smilja  – kuharska pomočnica
Rojc Teja – računalnikar
Srpan Teja – logopedinja
Savić Marica – čistilka
Šetina Alenka –  računovodkinja
Štrumelj Janja – čistilka
Šućur Popović Sladjana – vodja vrtca
Dolgan Trebše Mia – spremljevalka otroka
Vidmar Dejan – hišnik
Fidel Mirijam – čistilka

 

(Skupno 6.011 obiskov, 6 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost