05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelj/ica Dela in naloge Razred
Abram Katarina

drugi strokovni delavec v 1. razredu

podaljšano bivanje

angleščina

1.a

 

1.a, 1.b

Bole Liljana

razredni pouk

matematika

podaljšano bivanje

jutranje varstvo

5.

6.

Geržina Andreja

biologija

kemija

naravoslovje

gospodinjstvo

sodobna priprava hrane (i)

načini prehranjevanja(i)

rastline in človek (i)

poskusi v kemiji (i)

laborant

delo z nadarjenimi učenci

dopolnilni pouk

8., 9.

8., 9.

6., 7.

6.

7.

8.

7., 8., 9.

9.

6.,7., 8.

 

9.

Godeša Katja

angleščina

dodatni pouk

6.,7.,8.,9.

7.,8.,9.

anglist

(nadomešča  Ano Krompič)

RAP – angleščina

 

2., 3., 4., 5.

 

Kaluža Ana slovenščina 5., 6., 7., 9.
Kobe Miha (nadomešča Rojc Tejo)

šport

IP – košarka

podaljšano bivanje

jutranje varstvo

6., 7., 9.

9.

Kristan Mojca

 

slovenščina

neobvezni izbirni – nemščina

nemščina (I, II in III) (i)

knjižnica

8.

4., 5., 6.

7.,8.,9.

 

Likon Nada

fizika

matematika

tehnika in tehnologija

8., 9.

6.

7.

Nelec Sedej Nataša

državljanska kultura in etika

dodatna strokovna pomoč

podaljšano bivanje

7., 8.

8.

Novak Ana

drugi strokovni delavec v 1. razredu

podaljšano bivanje

1.b

 

Novak Simon

glasbena umetnost

otroški in mladinski pevski zbor

podaljšano bivanje

5.–9.

 

Požar Polona

šport

šport za sprostitev (i)

podaljšano bivanje

neobvezni izbirni – šport

4.– 9.

7., 8.

 

4., 5., 6.

Slavec Geržina Alenka

razredni pouk

podaljšano bivanje

4.
Smrdel Petra razredni pouk 3.
Šabec  Mateja

razredni pouk

jutranje varstvo

1.a
Štembergar Mojca razredni pouk 1.b
Šućur Popović Sladjana

družba

zgodovina

dodatni in dopolnilni pouk

podaljšano bivanje

5.

6., 7.

6.

Tomažinčič Valentina razredni pouk 2.

 

Tušar Urška

likovna umetnost

tehnika in tehnologija

obdelava gradiv – les (i)

neobvezni IP – umetnost

delo z nadarjenimi

6.–9.

6., 8.

7., 8., 9.

4., 5., 6.

Udovič Jožko

geografija

zgodovina

turistična vzgoja (i)

6.–9.

8., 9.

9.

Uljan Goran matematika 7.–9.

 

 

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a. Šabec  Mateja Abram Katarina
1. b Štembergar Mojca Novak Ana
2. a Tomažinčič  Valentina Čelhar Anita
3. a Smrdel Petra Tomšič Vanja
4. a Slavec Geržina Alenka Kobe Miha
5. a Bole Liljana Novak Simon
6. a Šućur Popović Sladjana Likon Nada
7. a Uljan Goran Kaluža Ana
8. a Mojca Kristan Tušar Urška
9. a Geržina Andreja Požar Polona

 

 

PODPORNA PEDAGOŠKA IN TEHNIČNA DELA

Arambašić Arabela – spremljevalka gibalno oviranega učenca, knjigovodkinja
Bergoč Erika – kuharska pomočnica
Cej Florijana – čistilka
Čelhar Anita – učiteljica dodatne strokovne pomoči, individualna in skupinska učna pomoč
Čeligoj Valentina – čistilka na delovnem usposabljanju preko Šentprima
Jelinčič Ksenija – kuharica
Jovanović Bojana – poslovna sekretarka
Kidrič Majda – kuharska pomočnica
Knafelc Primož – učna pomoč (javna dela)
Koštić Bisera – čistilka
Mladenović Maja– organizatorka šolske prehrane in vodja ZHR
Mušić Sakib – vodja kuhinje
Nelec Sedej Nataša – svetovalna delavka
Kastelic Gušić Tina –  računovodkinja
Perenič Anton – računalnikar
Popović Smilja  – kuharska pomočnica
Savić Marica – čistilka
Spinelli Irena – kuharica
Šorc Ingrid – spremljevalka gibalno oviranih otrok (na porodniškem dopustu)
Štrumelj Janja – čistilka
Šućur Popović Sladjana – vodja vrtca
Vidmar Dejan – hišnik
Zadravec Marija – čistilka