Osnovna šola Prestranek je konec šolskega leta 2014/15 za kulturno delovanje v preteklih treh letih obnovila naziv Kulturna šola, ki bo veljal do leta 2020. Naziv podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije ter društvom Geoss. Naziv smo prejeli za kulturno delovanje na šoli – aktivnosti, ki jih izvajamo v času pouka in po njem.

V preteklih treh šolskih letih smo vse šolske in obšolske dejavnosti izvajali na treh različnih lokacijah: na dveh postojnskih šolah, kamor so se vozili učenci od 4. do 9. razreda, ter v Slavini, kjer so imeli prostore v prenovljeni stari šoli vrtčevski otroci in učenci prve triade. Kljub dislociranosti učencev in zaposlenih, smo v tem razseljenem času ohranili večino dejavnosti, ki smo jih izvajali pred tem in so bile stalnica vsakega šolskega leta. Zaradi novih prostorskih in tudi vsebinskih možnosti, ki so nam jih ponujale posamezne lokacije, smo nekatere od njih uresničevali na nove načine oziroma smo iskali in izvajali nove.

Klasika na naši šoli je vsakoletna obeležitev slovenskega kulturnega praznika, šolska proslava za širšo lokalno skupnost, ki se zgodi čim bližje datumu, ko ga praznujemo, 8. februarju. Vendar je vsaka proslava vsebinsko zelo drugačna, ustvarjalna in neklasična zaradi vsebine, ki jo določimo strokovni delavci. Na prireditvi nastopajo vsi učenci šole, s točkami se predstavijo posamezni razredi in skupine otrok iz vrtca, odvijejo se plesne točke, recitali, kratke igre, uprizoritve dramskih in literarnih del, televizijske oddaje in reklame,  veseloigre, kviz, modna revija, zapojeta nam mladinski in otroški pevski zbor, naši učenci nam zaigrajo na instrumente …

Pri učencih spodbujamo njihove lastne potenciale in ustvarjalnost pri pouku, izvenšolskih dejavnostih in drugih dejavnostih šole. S svojimi likovnimi in literarnimi izdelki uspešno sodelujejo na likovnih in literarnih natečajih. Petošolci ob vsakem zaključku šolskega leta pripravijo zaključno predstavitev za starše, ki vključuje gledališko, lutkovno, glasbeno, literarno in druge dejavnosti. Projekt PESCA, ki je na šoli intenzivno živel dve leti, je učencem dal nove in bogate izkušnje o prehranjevanju, pripravi, postrežbi ter kulturnem uživanju hrane. Spoznali so veliko tradicionalnih jedi in se jih naučili pripraviti tudi ob prireditvah, ki jih je imela šola za širšo javnost. Ponosni smo tudi na priznanje ‘Društva za negovanje rodoljubnih tradicij’, ki smo ga prejeli za povezanost šole z domačimi kraji in ljudmi v zgodovini.

V preteklih treh letih smo se za različne natečaje ali pa za lastno produkcijo preizkusili v izdelavi kratkih filmov, njihovo ustvarjanje je bilo otrokom zelo zanimivo in novo. Ravno tako si glede na preteklo sodelovanje v projektih, povezanih s kulturo, želimo še delovati na ta način, zato smo se v tem šolskem letu vključili v projekt Igrišče za gledališče in Nacionalni filmsko-vzgojni program, ki razvija filmsko kulturo mladih. Ker veliko učencev naše šole obiskuje glasbeno šolo, in se v okviru obšolskih dejavnosti želijo združevati v glasbene skupine, jim želimo omogočiti tovrstno delovanje in njihovo vključevanje ob priložnostih, kot so šolske prireditve, ki so namenjene učencem in širši javnosti.

Na takšne in podobne načine nameravamo kulturno dogajanje na šoli in lokalni skupnosti bogatiti še naprej, pri čemer bomo iskali nove izrazne možnosti in vsebine za njihovo uresničevanje.

Še več informacij dobite na straneh nosilca projekta; Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) na povezavi: http://www.jskd.si/financiranje/poziv_kulturna_sola/2015/o_kulsola_2015.htm

(Skupno 967 obiskov, 1 današnjih obiskov)