05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Prehrana

Jedilniki 2019/2020

Arhiv

Jedilniki 2018/2019

OBRAZCI:

Obrazci veljajo za celotno šolsko leto.

Odjava, prijava in cena posameznih obrokov:

Posamezen obrok šolske prehrane lahko odjavite ali prijavite:
Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 13.00 ure.
V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8:00 ure. 
Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja dejavnosti.
Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če starši še isti dan pred začetkom pouka, najkasneje do 8:00 ure, obvestijo tajništvo šole o njegovi prisotnosti pri pouku.
Če starši niso pravočasno odjavili/prijavili posameznega obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane.

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.

Brezplačno kosilo:

Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 18 % neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno).

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Delna subvencija kosila:

Do delne subvencije kosila so upravičeni učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 18 do 30 % neto povprečne plačev RS (2. razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 do 36 % neto povprečne plačev RS (3. razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene kosila.

Spremenjen zakon je pričel veljati s 1.1.2016 .

 

 

 

(Skupno 56 obiskov, 1 današnjih obiskov)