05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Prehrana

Jedilniki 2019/2020

OBRAZCI:

Obrazci veljajo za celotno šolsko leto.

Odjava, prijava in cena posameznih obrokov:

Posamezen obrok šolske prehrane lahko odjavite ali prijavite:
Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 13.00 ure.
V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8:00 ure. 
Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja dejavnosti.
Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če starši še isti dan pred začetkom pouka, najkasneje do 8:00 ure, obvestijo tajništvo šole o njegovi prisotnosti pri pouku.
Če starši niso pravočasno odjavili/prijavili posameznega obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane.

ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 

Spremljajte zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in vse spremembe zakona na uradnih spletnih straneh.
Za vse dodatne informacije se obrnite na Center za socialno delo!

 

 

 

(Skupno 754 obiskov, 11 današnjih obiskov)