05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so namenjene tako sprostitvi kot poglabljanju znanja. Učenci lahko   v njih razvijajo svoje sposobnosti in interese. Izvajali jih bomo ob dovolj velikem številu prijavljenih in sodelujočih učencev (10 učencev na skupino).

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR
Otroški pevski zbor 1.-  4. Simon Novak
Mladinski pevski zbor 5.- 9. Simon Novak
Bralna značka vsi Ana Kaluža (razredničarke)
Angleška bralna značka 6. – 9. Katja Godeša
Novinarski krožek 6.- 9. Ana Novak, Mojca Kristan, Simon Novak, Urška Tušar
Nogomet 1.- 9. Matjaž Čelhar NK Postojna
Vrtnarski krožek 4.- 8. Nataša Nelec Sedej, Maja Mladenović
Zdravo z naravo 1.- 9. M. Šabec, Ana Novak, A. Geržina, P. Požar, K. Abram, S. Šućur Popović
Spoznavamo svet 1.- 3. M. Šabec, V. Tomažinčič
Pravljični krožek 1.- 3. Petra Smrdel
Zgodovinski krožek 8.- 9. Sladjana Šućur Popović
Košarkarski krožek 1. – 9. Miha Kobe
Projektni krožek 6. – 9. Urška Tušar
Računalniški krožek 4. – 9. Goran Uljan
Ustvarjalne urice

1. – 3.

4. – 5.

Mojca Štembergar

Alenka Slavec Geržina

Prva pomoč 7. – 9. Cveta Stamenković