05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR

 

Pouk

S poukom smo začeli v sredo, 1. septembra 2021. Zadnji dan pouka za 9. razred je sreda, 15. junija 2021, za ostale učence petek, 24. junija 2022. Pouk poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih.

 

Ocenjevalni obdobji Trajanje:
prvo od 01. septembra 2021            do 31.  januarja 2022
drugo od 01. februarja 2022              do 24. junija  2022

 

Počitnice
jesenske 25. oktober 2021                     do 1. november 2021
novoletne 25. december 2021                  do 02. januar 2022
zimske 21. februar 2022                      do 25. februar 2022
prvomajske 27. april 2022                          do  02. maj 2022

 

Delovnih sobot v tem šolskem letu ni.

V šolskem koledarju upoštevamo tudi vse praznike in dela proste dni, ko prav tako ne izvajamo pouka, tako da počitnice oz. prosti dnevi vključno s prazniki dejansko potekajo daljše povezano časovno obdobje.

 

Informativna dneva v srednjih šolah sta

 

  • v petek, 11. februarja 2022
  • v soboto, 12. februarja 2022

 

Predmetni in popravni izpiti

 

  • od 16. junij do 29. junij 2022             1. rok za učence 9. r.
  • od 27. junija do 8. julija 2022                  1. rok  za učence od 1. do 8. r.
  • od 18. do 31. avgusta 2021             2. rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Roki za ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

  • 3. maj do 24. junij 2022              1. rok za učence od 1. do 8. razreda
  • 18. avgust do 31. avgust 2022    2. rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. in 6. razreda

 

NPZ poteka v enem roku in sicer:

 

  • sreda, 4. maj 2022 – slovenščina
  • petek, 6. maj 2022 – matematika
  • 10. maj 2022 – tretji predmet bo angleščina za 6. in tehnika za 9. razred

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

 

Preverjanje ob koncu 2. obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. NPZ v 6. razredu je obvezen za vse učence (razen nekaterih izjem).

Preverjanje ob koncu 3. obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda osnovne šole. Pri tem se preverja znanje iz  slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki je za letošnje šol. l. že določen – to je tehnika. Preverjanje ob koncu 9. razreda je obvezno za vse učence (razen nekaterih izjem).

Edini rok za opravljanje NPZ je praviloma v mesecu maju.

Nacionalno preverjanje znanja je pisno. Pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v prisotnosti učitelja na šoli.

Dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki pri NPZ ob koncu 9. razreda ne vplivajo na končni uspeh, na prehod v srednje šole pa le v redkih primerih.

Strokovni delavci in ravnatelj po pridobitvi rezultatov preverjanja opravijo analizo izvedbe in dosežkov ter pripravijo predloge izboljšav kvalitete poučevanja.

 

(Skupno 1.157 obiskov, 2 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost