ŠOLSKI KOLEDAR

 

Pouk

S poukom smo začeli v petek, 1. septembra 2023. Zadnji dan pouka za 9. razred je petek, 14. junija 2024, za ostale učence ponedeljek, 24. junija 2024. Pouk poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih. 

 

Ocenjevalni obdobji Trajanje:
prvo od 1. septembra 2023            do 31.  januarja 2024 
drugo od 1. februarja 2024              do 24. junija  2024 

 

Počitnice
jesenske 30. oktober 2023                     do 3. november 2023 
novoletne 25. december 2023                  do 2. januar 2024
zimske 19. februar 2024                      do 23. februar 2024
prvomajske 29. april 2024                          do  3. maj 2024 

 

Petek, 9. 2. 2024 je pouka prost dan. Nadomeščamo ga z delovno soboto 6. 4. 2024. 

V šolskem koledarju upoštevamo tudi vse praznike in dela proste dni, ko prav tako ne izvajamo pouka, tako da počitnice oz. prosti dnevi vključno s prazniki dejansko potekajo daljše povezano časovno obdobje. 

 

Informativna dneva v srednjih šolah sta

 

 • v petek,   16. februarja 2024, 
 • v soboto, 17. februarja 2024

 

Predmetni in popravni izpiti

 

 • od 16. junij do 29. junij 2023             1. rok za učence 9. r.
 • od 27. junija do 7. julija 2023            1. rok  za učence od 1. do 8. r.
 • od 18. do 31. avgusta 2023                 2. rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Roki za ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

 • od 17. junij do 1. julij 2024,           1. rok za učence 9. r. 
 • od 26. junija do 9. julija 2024,      1. rok  za učence od 1. do 8. r. 
 • od 19. do 30. avgusta 2023,           2. rok  za učence od 1. do 9. r. 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. in 6. razreda

 

NPZ poteka v enem roku in sicer:

 

 • torek, 7. maj 2024 – slovenščina  
 • četrtek, 9. maj 2024 – matematika 
 • ponedeljek, 13. maj 2024 – tretji predmet (angleščina v 6. in 9. razredu) 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

 

Preverjanje ob koncu 2. obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. NPZ v 6. razredu je obvezen za vse učence (razen nekaterih izjem).

Preverjanje ob koncu 3. obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda osnovne šole. Pri tem se preverja znanje iz  slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki je za letošnje šol. l. že določen – to je tuj jezik angleščina. Preverjanje ob koncu 9. razreda je obvezno za vse učence (razen nekaterih izjem).

Edini rok za opravljanje NPZ je praviloma v mesecu maju.

Nacionalno preverjanje znanja je pisno. Pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v prisotnosti učitelja na šoli.

Dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki pri NPZ ob koncu 9. razreda ne vplivajo na končni uspeh, na prehod v srednje šole pa le v redkih primerih.

Strokovni delavci in ravnatelj po pridobitvi rezultatov preverjanja opravijo analizo izvedbe in dosežkov ter pripravijo predloge izboljšav kvalitete poučevanja.

 

(Skupno 2.071 obiskov, 1 današnjih obiskov)