05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR

S poukom smo začeli v petek, 1. septembra 2017. Zadnji dan pouka za 9. razred je petek, 15. junija 2018, za ostale učence petek, 22. junija 2018. Pouk poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih.

 

Ocenjevalni obdobji Trajanje:
prvo od 01. septembra 2018             do 31.  januarja 2019
drugo od 01. februarja 2019               do 24. junija  2019
Počitnice
jesenske od 29. oktobra 2018                    do 2. novembra 2018
novoletne od 24. decembra 2018                 do 2. januarja 2019
zimske od 25. februarja 2019                  do 1. marec 2019
prvomajske od 29. aprila 2019                       do 3. maja 2019

V šolskem koledarju upoštevamo tudi vse praznike in dela proste dni, ko prav tako ne izvajamo pouka, tako da počitnice oz. prosti dnevi vključno s prazniki dejansko potekajo daljše povezano časovno obdobje.

V šolskem letu 2018/2019 so predvidene tri delovne sobote in sicer 15. 9. 2018 (nadomeščamo 24. 12. 2018), 2. 2. 2019 (2. odstavek 4. člena PŠK) in 11. 5. 2019 (nadomeščamo 3. 5. 2019).

 

Informativna dneva v srednjih šolah sta

  • v petek, februarja 2019
  • v soboto, 16. februarja 2019

 

Predmetni in popravni izpiti

  • od 17. junij do 1. julij 2019                   rok za učence 9. r.
  • od 26. junija do 09. julija 2019           rok  za učence od 1. do 8. r.
  • od 19. do 30. avgusta 2019                   rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. in 6. razreda

NPZ poteka v enem roku in sicer:

  • maj 2019 – slovenščina
  • maj 2019 – matematika
  • maj 2019 – tretji predmet bo angleščina za 6. in tuji jezik za 9. razred

 

Ob koncu 2. in 3. vzgojno – izobraževalnega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ).

To pomeni, da učenci rešujejo poseben izbor nalog, ki pokaže, koliko obvladajo znanje, predpisano z učnim načrtom.

Od šol.l. 2013/2014 je preverjanje znanja obvezno za vse učence v 6. in 9. razredu.

Preverjanje ob koncu 2. obdobja  se izvaja  ob koncu 6. razreda, in sicer ga po predpisanem postopku izvajajo šole same. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenskega in tujega jezika.

Preverjanje znanja za 9. razred se izvede iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister. Letos je to tuji jezik – angleščina.

Edini rok  za  opravljanje NPZ je praviloma v mesecu maju.

Nacionalno preverjanje znanja je pisno. Pri posameznem predmetu traja 60 minut. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Učenec in njegovi starši imajo  pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v prisotnosti učitelja na šoli.

Dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)