05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR

S poukom smo začeli v petek, 1. septembra 2017. Zadnji dan pouka za 9. razred je petek, 15. junija 2018, za ostale učence petek, 22. junija 2018. Pouk poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih.

 

Ocenjevalni obdobji Trajanje:
prvo od 01. septembra 2017             do 31.  januarja 2018
drugo od 01. februarja 2018               do 22. junija  2018
Počitnice
jesenske od 30. oktobra 2017                    do 3. novembra 2017
novoletne od 27. decembra 2017                 do 29. decembra 2017
zimske od 19. februarja 2018                  do 23. februarja 2018
prvomajske od 27. aprila 2018                       do 2. maja 2018

 

V šolskem koledarju upoštevamo tudi vse praznike in dela proste dni, ko prav tako ne izvajamo pouka, tako da počitnice oz. prosti dnevi vključno s prazniki dejansko potekajo daljše povezano časovno obdobje.

V šolskem letu 2017/2018 je predvidena ena delovna sobota, 7. 4. 2018. Dodali bomo še soboto, 6. 1. 2018, ko bomo nadomeščali petek, 9. 2. 2018, ki ga bomo določili za pouka prost dan.

 

Informativna dneva v srednjih šolah sta

  • v petek, februarja 2018
  • v soboto, 10. februarja 2018

 

Predmetni in popravni izpiti

  • od 18. junij do 2. julij 2018                   rok za učence 9. r.
  • od 26. junija do 09. julija 2018           rok  za učence od 1. do 8. r.
  • od 20. do 31. avgusta 2018                 rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. in 6. razreda

NPZ poteka v enem roku in sicer:

  • maj 2018 – slovenščina
  • maj 2018 – matematika
  • maj 2018 – tretji predmet bo angleščina za 6. in kemija za 9. razred

 

Ob koncu 2. in 3. vzgojno – izobraževalnega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ).

To pomeni, da učenci rešujejo poseben izbor nalog, ki pokaže, koliko obvladajo znanje, predpisano z učnim načrtom.

Od šol.l. 2013/2014 je preverjanje znanja obvezno za vse učence v 6. in 9. razredu.

Preverjanje ob koncu 2. obdobja  se izvaja  ob koncu 6. razreda, in sicer ga po predpisanem postopku izvajajo šole same. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenskega in tujega jezika.

Preverjanje znanja za 9. razred se izvede iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister. Letos je to kemija.

Edini rok  za  opravljanje NPZ je praviloma v mesecu maju.

Nacionalno preverjanje znanja je pisno. Pri posameznem predmetu traja 60 minut. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Učenec in njegovi starši imajo  pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v prisotnosti učitelja na šoli.

Dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja.