05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Izbirni predmeti

 Izbirni predmeti za šolsko leto 2018/19

 Spoštovani učenci in starši!

 Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da do  18. 5. 2018 izberejo obvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 7.razred

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 8.razred

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 9.razred

 Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Predmetnik namenja vsakemu izbirnemu predmetu po eno uro na teden, razen tujemu jeziku, ki mu namenja dve uri na teden.

Učenke in učenci  7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Število izbirnih predmetov, ki jih lahko izvaja posamezna šola, se določa na podlagi števila oddelkov.

Število prijavljenih učencev oziroma skupno število skupin bo vplivalo na to, ali bo šola v naslednjem šolskem letu določen predmet izvajala ali ne.

 Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da do  18. 5. 2018 izberejo neobvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta italijanščina

Učence 3., 4. in 5. razreda prosimo, da do  18. 5. 2018 izberejo neobvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

 Predstavitev neobveznih predmetov za 4.,5., in 6. razred

 Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. Starši posredujejo vlogo najkasneje do 22.6.2018.

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve izbirnega predmeta. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 

 

ARHIV:

 

V šolskem letu 2018/2019 izvajamo naslednje izbirne predmete:

  • šport za zdravje,
  • izbrani šport – odbojka,
  • sodobna priprava hrane,
  • načini prehranjevanja,
  • poskusi v kemiji,
  • obdelava gradiv – umetne mase,
  • likovno snovanje I. in III
  • nemščina II. in III.

Izbirne predmete se lahko izvaja enakomerno razporejeno po tedenskih urah, lahko pa tudi v strnjeni obliki v krajšem obdobju.

Letos že peto leto imajo učenci možnost izbire neobveznega izbirnega predmeta v 2. in 3. triletju. Pri nas letos, kot neobvezni izbirni predmet, izvajamo pouk športa in umetnosti v 4., 5. in 6. razredu. Poleg tega pa še pouk angleščine v 1. razredu.

(Skupno 139 obiskov, 1 današnjih obiskov)