05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Tekmovanja

Učencem nudimo pripravo in sodelovanje na različnih tekmovanjih iz znanja.

Učenci se lahko tudi samoiniciativno odločijo za sodelovanje na tekmovanju, za katero se na šoli organizirano ne pripravljamo. Šola jim bo omogočila udeležbo.

Rezultati na regijskem in državnem nivoju v 9. razredu se upoštevajo pri pridobitvi Zoisove štipendije, pa tudi za vpis v srednje šole.

 

V šolskem letu 2017/2018 ponujamo učencem mentorstvo za naslednja tekmovanja.

TEKMOVANJE MENTOR
Geografija Jožko Udovič
Zgodovina Sladjana Šućur Popović
Tekmovanje iz znanja angleščine (8. in 9.) Katja Godeša
Nemška bralna značka Mojca Kristan
Cankarjevo priznanje (slovenščina) Ana Kaluža, razredničarke od 2. do 5.
Štefanovo priznanje – fizika Nada Likon
Vegovo priznanje – matematični kenguru Goran Uljan, razredničarke od .1 do 5.
Cicivesela šola Mateja Šabec
Računanje je igra Valentina Tomažinčič
Šolska športna tekmovanja Polona Požar, Miha Kobe
Zdravi zobje, lep nasmeh razredničarke
Genius Logicus Goran Uljan
Maraton poezije 2017/2018 Mojca Kristan