05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Število učencev na OŠ Prestranek

  1. Št. učencev na OŠ Prestranek od šol. leta 2000/2001
Šolsko leto Število učencev

Povprečno število

učencev v oddelku

2000/01 138 17,3
2001/02 130 16,3
2002/03 135 16,9
2003/04 148 16,4
2004/05 142 15,8
2005/06 143 15,9
2006/07 151 16,8
2007/08 160 17,8
2008/09 170 18,9
2009/10 172 19,1
2010/11 171 19
2011/12 177 19,7
2012/2013 187 20,8
2013/2014 185 20,6
2014/2015 186 20,7
2015/2016 178 19,8
2016/2017 183 20,3
2017/2018 200 20

 

Šol. Leto Število učencev v programu osemletke Število učencev v programu devetletke Skupno število učencev Število učencev s posebnimi potrebami
2003/2004 119 29 (1. in 7. r.) 148 6
2004/2005 85 57 142 7
2005/2006 58 58 143 9
2006/2007 39 112 151 10
2007/2008 18 142 160 9
2008/2009 / 170 (vsi razredi) 170 11
2009/2010 / 171 172 11
2010/2011 / 171 171 11
2011/2012 / 177 177 12
2012/2013 / 187 187 13
2013/2014 / 185 185 16
2014/2015 / 186 186 11
2015/2016 / 178 178 12
2016/2017 / 183 183 20
2017/2018 / 200 200 18

 

Šol. Leto

Število učencev v

podaljšanem bivanju

Število učencev v

jutranjem varstvu

2003/2004 51 18
2004/2005 54 18
2005/2006 66 18
2006/2007 66 24
2007/2008 78 25
2008/2009 81 25
2009/2010 94 25
2010/2011 99 25
2011/2012 93 25
2012/2013 98 22
2013/2014 90 15
2014/2015 87 21
2015/2016 85 10
2016/2017 80 22
2017/2018 95 61

 

 Število učencev po posameznih razredih v šol. letu 2017/2018

razred Število učencev
1. a 15
1. b 15
2. r. 21
3. r. 16
4. r. 23
5. r. 16
6. r. 25
7. r. 25
8. r. 20
9. r. 24
Skupaj 200