05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov šole in vrtca.

Člane sveta staršev se izvoli oz. potrdi  na roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 bo izvoljen na prvem sklicu sveta.

 

V šolskem letu 2017/2018 sestavljajo svet staršev naslednji predstavniki:

Razred/oddelek vrtca Predstavnik staršev Namestnik predstavnika staršev
1.a Adrijana Pavlovec Mateja Kretič
1.b Tamara Bergoč Andrew Miljas
2.a Katarina Biščak Andreja Česnik
3.a Irena Gugunović Jože Slavec
4.a Marko Abram Jana Lemut
5.a Nives Rešeta Irena Groznik
6.a Kristina Vatovec Mojca Perenič
7.a Jernej Tominc Simon Žele
8.a Sabina Kantar Vukelič Matej Debevec
9.a Nataša Lenassi Vinko Gajšek
Škratki Uroš Lemut Helena Dujc
Zajčki Tinkara Primožič Branka Jugović
Mravljice Lea Vrebac Andreja Gregelj
Ježki Klavdija Malnaršič Gordana Gojić