05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov. Člane sveta so izvolilioziroma potrdilina prvem roditeljskem sestanku vsakega šolskega(25.9.2019 ter 9. 10. 2019za 9. razred)in vrtčevskega oddelka(11. in 12.9. 2019).Prvi sklic sveta staršev vsakošolsko leto opravi ravnatelj, svet pa izmed članov izbere vodstvo in deluje avtonomno. Šola zagotavlja materialne pogoje za delovanje sveta (papir, prostore …) in nudi vse potrebne informacije.Svet staršev obravnava vsa poročila in načrte delovanja šole in vrtca ter daje pobude in predloge za izboljšave in spremembe. Posebej pomembno področje sodelovanja in sooblikovanja dela in življenja šole predstavlja oblikovanje Vzgojnega načrta šole in nadstandardnega programa šole. Glede na dosedanje izkušnje je nujno vključevanje sveta staršev pri morebitnih organizacijskih in prostorskih spremembah (kot je bila načrtovana združitev šol v občini ali odcepitev vrtca od šole, pri novogradnji, prometni ureditvi …), saj predstavlja najpomembnejšo zunanjo »zainteresirano javnost«.

V šolskem letu 2019/2020 sestavljajo svet staršev naslednji predstavniki:

 

Razred/oddelek vrtca Predstavnik staršev Namestnik predstavnika staršev
1.a Mitja Šantelj Gordana Gojić
2.a Mojca Bajec Tina Klanjšek
3.a Alma Koštić Marjeta Levstek
3.b Sabina Kantar Vukelić Urša Runtič
4.a Katarina Biščak Andreja Česnik
5.a Barbara Pezdir Jože Slavec
6.a Marko Abram Jana Lemut
7.a Nives Rešeta Irena Groznik
8.a Damjana Bole Mojca Perenič
9.a Jernej Tominc Simon Žele
Zajčki Metka Rebolj Martinović Dean Bačić
Škratki Marta Vadnal Matjaž Mencin
Mravljice Nives Smrdel Urša Dedek
Ježki Uroš Lemut Helena Dujc

Na prvem sklicu sveta staršev, 10.10.2019, je bil za predsednika sveta staršev izbran Jernej Tominc, njegova namestnica je Katarina Biščak.

(Skupno 259 obiskov, 1 današnjih obiskov)