05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Predstavitev

Vrtec Prestranek je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Postojna in je sestavni del Osnovne šole Prestranek.

ODDELKI IN PROGRAM VRTCA

V letošnjem šolskem letu so oblikovani štirje oddelki. En oddelek prvega starostnega obdobja, dva oddelka drugega starostnega obdobja in en kombiniran oddelek.

Vrtec izvaja glede na trajanje naslednja programa:

  • dnevni program (v trajanju 9 ur),
  • poldnevni program ( v trajanju 5 ur).

 

POSLOVALNI ČAS

Vrtec Prestranek je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka od 6.00 do 16.00 ure.

ZAPOSLENI V VRTCU 2017/2018

Skupina Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice
ZAJČKI

Barbara Lenassi

Cvetka Stamenković

Olivera Peranović

ŠKRATKI

Tina Janež

Nika Dekleva

MRAVLJICE

Marija Sajevic

Tanja Žele

JEŽKI 

Nadja Novak

Snežana Jelić

 

Ostali zaposleni

Nataša Nelec Sedej – svetovalna delavka

Maja Mladenović – organizatorka prehrane, vodja ZHR

Tina Kastelic Gušić – računovodkinja

Arabela Arambašić – knjigovodkinja

Bojana Jovanović – tajnica