05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Vpis v vrtec

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (UL RS št. 72/2005 s spremembami in dopolnitvami) VRTEC PRESTRANEK objavlja

VABILO k vpisu otrok v vrtec za vrtčevsko leto 2018/2019

 

V Vrtcu Prestranek bo vpis potekal

  • v ponedeljek, 5. in 12. februarja 2018, od 7.30 do 12.00
  • v sredo, 7.  februarja 2018,  od 10.00 do 16.00

Za vpis se je možno dogovoriti tudi zunaj tega časa in sicer po telefonu 05 620 8504 ali 05 7542 512.  Za vse informacije vam je na voljo svetovalna delavka.

Vloge za vpis otroka v vrtec oddate v pisarni svetovalne delavke v OŠ Prestranek, sprejemamo pa jih tudi po pošti do vključno 14.februarja 2018, na naslov: VRTEC PRESTRANEK, ULICA 25. MAJA 14a, 6258 PRESTRANEK

 

Starši Vlogo za vpis otroka v vrtec pridobite na spletni strani vrtca (šole) ali v tajništvu vrtca ( šole).

Starše naprošamo, da k vlogi priložite vsa potrebna dokazila:

  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi za starše v delovnem razmerju,
  • kopija rojstnega-ih lista-ov za vzdrževane otroke v družini,
  • kopijo odločbe o otroškem dodatku, če starši prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred,
  • potrdilo o vpisu za starše s statusom študenta ali dijaka,
  • dokazilo o enostarševski družini, če otrok živi v enostarševski družini,
  • potrdilo zdravnika specialista, če je bil otrok v preteklem vrtčevskem letu izpisan iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov.

Vloge, ki jih bo vrtec prejel po poteku objavljenega roka za vpis novincev v vrtec, se v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec evidentira in obravnava le v primeru, če so v vrtec vključeni vsi otroci, ki so bili vpisani v roku javnega poziva k vpisu.

 

Lep pozdrav

 

Vrtec Prestranek

 

 

Obrazci:

Vloga za vpis otrok v vrtec

– Prosta mesta1819

– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (zunanja povezava)

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (zunanja povezava)