05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Vpis v vrtec

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (UL RS št. 72/2005 s spremembami in dopolnitvami)

VRTEC PRESTRANEK objavlja

 

VABILO k vpisu otrok v vrtec

za vrtčevsko leto 2019/2020

 

 V Vrtcu Prestranek

bo vpis potekal

  • v  ponedeljek, 11.  februarja 2019,  od 10.00 do 17.00
  • v  sredo, 13. februarja 2019,  od 7.30 do 13.00

 

V izjemnih primerih se je možno dogovoriti za vpis zunaj tega časa in sicer po telefonu 05 620 8504 ali 05 7542 512.

Vloge za vpis otroka v vrtec oddate v pisarni svetovalne delavke  v OŠ Prestranek, sprejemamo pa jih tudi po pošti na zgornji naslov do vključno 14. februarja 2019.

 

 

 

Starši Vlogo za vpis otroka v vrtec pridobite na spletni strani vrtca (šole) ali v tajništvu vrtca ( šole).

Starše naprošamo, da k vlogi priložite vsa potrebna dokazila:

  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi za starše v delovnem razmerju,
  • kopija rojstnega-ih lista-ov za vzdrževane otroke v družini,
  • kopijo odločbe o otroškem dodatku, če starši prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred,
  • potrdilo o vpisu za starše s statusom študenta ali dijaka,
  • dokazilo o enostarševski družini, če otrok živi v enostarševski družini,
  • potrdilo zdravnika specialista, če je bil otrok v preteklem vrtčevskem letu izpisan iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov.

Vloge, ki jih bo vrtec prejel po poteku objavljenega roka za vpis novincev v vrtec, se v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec evidentira in obravnava le v primeru, če so v vrtec vključeni vsi otroci, ki so bili vpisani v roku javnega poziva k vpisu.

 

Lep pozdrav

Vrtec Prestranek

 

 

 

Obrazci

– Vloga za vpis otroka v vrtec

– Prosta mesta 1819 m.

– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (zunanja povezava)

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (zunanja povezava)

 

 

 

 

 

(Skupno 296 obiskov, 1 današnjih obiskov)