05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Sodelovanje s starši

RODITELJSKI SESTANKI

Starši ste vabljeni na roditeljske sestanke. Praviloma bodo potekali po razporedu v spodnji tabeli s pričetkom ob 17. uri.

O roditeljskih sestankih boste dobili pisna vabila.

 

Skupina 1. roditeljski sestanek 2. roditeljski sestanek 3. roditeljski sestanek
ZAJČKI

27.9.2017

31.1.2018 junij 2018
ŠKRATKI

27.9.2017

31.1.2018 junij 2018
MRAVLJICE

26.9.2017

januar 2018 april/maj 2018
JEŽKI 

26.9.2017

januar 2018 maj 2018

 

MESEČNE POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Prav tako vabljeni na mesečne popoldanske govorilne ure. Praviloma bodo govorilne ure potekale med 17. in 18. uro vsako drugo sredo v mesecu oziroma po razporedu v spodnji tabeli. Starši boste o govorilnih urah obveščeni na oglasnih deskah skupin.

Datumi govorilnih ur
11. 10. 2017 31. 01. 2018
08. 11. 2017 14. 03. 2018
13. 12. 2017 11. 04. 2018
09. 05. 2018