Osnovna šola Prestranek je za kulturno delovanje v preteklih treh letih prejela naziv Kulturna šola. Naziv podeljujejo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije ter društvom Geoss.

V petek, 1. junija, je potekala na Vačah pri Litiji, geometrijskem središču Slovenije,  potekala prireditev, na kateri so slavnostno podelili nazive šolam, ki so prejele ta častni naziv, ki ga bomo »nosili«do leta 2015.

V preteklih treh šolskih letih se je na naši šoli odvilo več kot 80 kulturnih dejavnosti in dogodkov, v katere so bili vključeni vsi učenci, zaposleni, starši in lokalna skupnost. Kulturne aktivnosti so bile zelo raznolike, in so obsegale glasbeno, likovno, gledališko dejavnost, lutke, film, video in multimedijo, ples, literaturo in novinarstvo, varovanje kulturne dediščine, sodobni cirkus in kulturo prehranjevanja. Izvajali smo jih v okviru pouka, dni dejavnosti, izvenšolskih dejavnosti in projekta Kulturstik.

Šola je v kraju in krajevni skupnosti glavni in skoraj edini prostor, kjer se odvija kulturno dogajanje ne samo za otroke in zaposlene, ampak tudi za krajane. Vsako leto vsi otroci šole in vrtca skupaj z mentorji pripravimo vsaj tri večje prireditve za  javnost, februarsko kulturno prireditev ob kulturnem prazniku, vsaj en koncert glasbenega ustvarjanja in kresovanje na Prestranku. V šolskih prostorih se izvaja program Glasbene šole Postojna, in potekajo vaje treh pevskih zborov. Šola je organizatorka lutkovnega abonmaja za vrtčevske in mlajše šolske otroke, ki je odprt tudi za zunanje obiskovalce in se je izvajal v šolskem večnamenskem prostoru.

Poleg tega skozi šolsko leto pripravimo tudi druge manjše kulturne dogodke za javnost, kjer predstavimo še posebej ustvarjalne in zanimive rezultate dela z učenci na posameznem kulturnem področju. Predstavljamo tudi kulturne dogodke in dejavnosti v bližnjem in širšem okolju in spodbujamo učence, da se jih udeležijo in v njih sodelujejo.

Kultura je na naši šoli področje, ki je zavestno kontinuirano vključeno v obvezni, razširjeni in nadstandardni program. V kulturne dejavnosti na šoli so vključeni vsi učenci in strokovni delavci šole, pravzaprav vsi zaposleni, kar še posebej velja za osrednjo prireditev, ki jo pripravimo ob slovenskem kulturnem dnevu.

Nekatera področja so stalnica šolskega delovanja (zagotovo sta to dva pevska zbora, ki na šoli delujeta res vsa leta), druga se odpirajo s prihodom novih učiteljev ali interesov učencev (na glasbenem področju je to zagotovo šolski bend).

Naziv Kulturna šola 2012 velja do leta 2015, seveda pa bomo tudi v tem času še naprej kulturno delovali in si prizadevali za raznoliko in kvalitetno izvajanje aktivnosti in programov s tega področja.

(Skupno 67 obiskov, 1 današnjih obiskov)