Posamezen obrok šolske prehrane lahko odjavite ali prijavite:
  •  osebno v tajništvu šole,
  •  na e – naslov: os.prestranek-prehrana@guest.arnes.si,
  •  po telefonu na številko: 05 7542 512.
Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 13.00 ure.
 
V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 7.30 ure. 
 
Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja dejavnosti.
 
Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če starši še isti dan pred začetkom pouka, najkasneje do 7.30 ure, obvestijo tajništvo šole o njegovi prisotnosti pri pouku.
 
Če starši niso pravočasno odjavili/prijavili posameznega obroka skladno s temi pravili, plačajo šoli polno ceno nepravočasno odjavljenih obrokov. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane.
 
 

Cena obrokov

Ceno malice je z Zakonom o šolski prehrani določil minister in sicer v višini 0,80 €.
Cena kosila  za učence 2,53 €.
Cena popoldanske malice za učence vključene v oddelke podaljšanega bivanja znaša 0,45 €.
 

 

(Skupno 157 obiskov, 1 današnjih obiskov)