Na naši šoli je potekalo 26. medobčinsko srečanje šolskih parlamentov občin Postojna in Pivka na temo »Pasti mladostništva«. Srečanja so se udeležili predstavniki šolskih parlamentov s svojimi mentoricami z obeh postojnskih osnovnih šol, pivške osnovne šole, Osnovne šole Košana in seveda naše šole.

Mladi parlamentarci so predstavili spoznanja o pasteh mladostništva, ki so jih ugotovili na šolskih zasedanjih šolskih parlamentov.

Srečanje se je začelo s slovensko himno in pozdravnimi govori mentorice šolskega parlamenta OŠ Prestranek, ravnateljice Nataše Režek Donev in postojnskega župana Igorja Marentiča. Župan je opozoril na dejstvo, da odrasli in mladostniki različno gledajo na težave in probleme, s katerimi se srečujejo mladi in včasih je odrasle potrebno opozoriti na določene težave in razmišljanja. Poudaril je tudi pomembnost komunikacije med odraslimi in mladostniki oziroma starši, učitelji in mladostniki.

Po uvodnih govorih je sledila točka 6. razreda, ki so predstavili »pasti mladostništva« v obliki »rap« pesmi. Predsednik šolskega parlamenta OŠ Prestranek Tristan Blažek je napovedal dnevni red srečanja in začele so se predstavitve šol.

OŠ Prestranek je opozorila na prednosti in slabosti mladostništva ter predstavila mladinsko literaturo, ki obravnava različne mladostniške težave. Ugotovili so, da se težave iz resničnega življenja bistveno ne razlikujejo od težav mladinskih literarnih junakov.

OŠ Antona Globočnika je z anketo med učitelji in učenci predstavil stališče o najbolj pogosto izpostavljenih pasteh, ki pretijo mladostnikom v današnjem času. Te pa so: različne zlorabe na internetu, alkohol, cigareti, droge, nizka podobe, bolezni itd. Ugotovili so, »da mladostnike čaka vse več skritih pasti, ki so zavite v krasno embalažo«.

Predstavniki šolskega parlamenta OŠ Miroslava Vilharja so se pogovarjali o odraščanju, težavah, ki jih odraščanje prinese, reševanju težav in svojih opažanjih. V svojo predstavitev so vključili citat E. Spencerja: »Plemenitega duha po plemenitih delih se spozna, kajti človeka nič tako ne izda, kot njegovo vedenje.« Z anketo so pod drobnogled vzeli mladostniško vedenje na njihovi šoli, pogostost neprimernega ali odklonilnega vedenja, stereotipe o medvrstniškem nasilju ter načine reševanja težav znotraj šole. Ugotovili so, da na njihovi šoli večina mladostnikov ni bila tarča nasilja. Če pa so bili, so večinoma poiskali pomoč. Še vedno pa obstaja tudi majhen delež učencev, ki o svojih težavah ne pove nikomur.

OŠ Košana je poleg nekaterih omenjenih pasti za mladostnike izpostavila še težave s prehranjevanjem – anoreksijo, zasvojenost z IKT in pretepe. Te pasti so predstavili v obliki dreves. V koreninah so navedli vzroke za pojav ali nastanek določenih težav. Na deblo so napisali past. V krošnjah pa so predstavili rešitve. Za konec so svojo predstavitev popestrili še s spisom o anoreksiji, katera se vedno pogosteje pojavlja kot težava mladostnikov, zlasti deklet.

Predstavniki Osnovne šole Pivka so se letošnje parlamentarne teme lotili na drugačen in nenavaden način. V obliki kemijskih poskusov so predstavili štiri najpomembnejše vrednote mladostnikov: ljubezen, prijateljstvo, samopodobo in odnose v družini. Vrednote so predstavili z različno obarvanimi tekočinami (vodo), poleg pa so dodali še primesi, ki so predstavljale slabo stran teh vrednot. Za ljubezen so pomešali rdečo obarvano tekočino in olje. Olje je predstavljalo ljubosumje. Prijateljstvo je predstavljalo rumeno obarvano tekočino z mivko, ki je prikazovala neiskrenost. Samopodoba je bila v obliki modre tekočine s kamni, ki so bili neuspeh. Družina je bila zeleno obarvana  tekočina s sponkami, ki so predstavljale slabe odnose in kreganje v družini. S pomočjo kemijskih pripomočkov so ločili »prave« in »slabe« vrednote in dobili so »čisto« ljubezen, »iskreno prijateljstvo«, »pozitivno« samopodobo in »dobre« družinske odnose.

Srečanje so parlamentarci zaključili s skupnimi sklepi vseh predstavitev in svojim vrstnikom svetujejo sledeče:

 • Za dobre odnose se je treba truditi.
 • Nikoli ne naredi drugemu tisto, kar ne želiš, da bi drugi naredili tebi.
 • Zastaviti si moramo kratkoročne cilje.
 • Izboljšati moramo medsebojne odnose.
 • Vsaka past mladostništva, velika ali majhna, je enako pomembna.
 • Zaupati moramo svoje težave.
 • Povedati moramo svoje mnenje.
 • Veliko mladostnikov se znajde v težavah, a le redki pravilno odreagirajo.
 • Izogibati se moramo stereotipom.
 • Za svoje življenje si odgovoren sam.
 • Povej in pusti, da ti drugi pomagajo.
 • Razmišljaj s svojo glavo in ne padi pod vpliv drugih.

Mentorica šolskega parlamenta OŠ Prestranek

Sladjana Šućur Popović

(Skupno 290 obiskov, 1 današnjih obiskov)