05-7542512 Osnovna šola Prestranek, Ulica 25. maja 14 a
 

PRAVICA DO SUBVENCIJE KOSILA V ŠOLI S 1.2.2017

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije (brezplačnega) kosila bodo od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS Sloveniji.

Skladno z novo zakonodajo ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku.

 

 

Lep pozdrav, ravnateljica:

mag. Nataša REŽEK DONEV

(Skupno 37 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 

Več prispevkov iz Obvestila-šola

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost