OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK

v skladu s 44.členom Zakona o osnovni šoli

VABI

K VPISU  OTROK V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Starši morate v skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki so bili rojeni v letu 2015.
Otroka imate pravico vpisati v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Zaradi epidemije korona virusa v Republiki Sloveniji bo vpis otrok potekal na daljavo v času od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021.

Starši boste vso potrebno šolsko dokumentacijo prejeli po pošti. Prosimo, da vpisni list, ki je že delno izpolnjen, pregledate, vnesete morebitne popravke in dopolnitve ter ga dopolnjenega in podpisanega pošljete po pošti nazaj na šolo ali ga oddate  v nabiralnik pred vhodom v  šolo.

Če želite otroka vpisati v 1. razred v osnovno šolo izven vašega šolskega okoliša, morate najprej v predpisanem roku oddati podpisan vpisni list na šolo v matičnem okolišu, nato pa najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis oddati vlogo  v šoli, kamor ga želite vpisati.

Vlogo za prepis na drugo šolo najdete tukaj  – Vloga za prepis iz druge šole 

V skladu s 46. členom zakona se lahko na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Vlogo za odložitev šolanja najdete tukaj – Vloga za odložitev šolanja. 

Izpolnjeno vlogo starši oddate oz. pošljete na šolo.

V mesecu maju boste prejeli vabilo na roditeljski sestanek, kjer vas  bomo seznanili s podrobnejšimi informacijami glede šolanja.

Za Vaša morebitna vprašanja in informacije vam je  na voljo šolska svetovalna služba v tednu od 15. 2. do 19. 2. vsak dan od 11.00 do 14.00, v četrtek od 11.00 do 16.00 ure na tel. številki 05 620 8504 ali 05 7542 512 ali na mail: natasa.nelec-sedej@guest.arnes.si

V primeru, da bi želeli otroka vpisati osebno prosimo, da se  predhodno najavite v svetovalni službi.

V primeru, da starši vpisnega lista s strani šole ne bi prejeli, se obrnite na svetovalno službo .

(Skupno 93 obiskov, 1 današnjih obiskov)