V petek, 21.06.2013, je potekala svečana otvoritev nove šole in vrtca na Prestranku. Na platoju pred šolo se je zbralo veliko število krajanov, staršev in seveda učencev šole ter malčkov iz vrtca.

 

Otvoritve so se udeležili tudi predstavniki investitorja Občine Postojna, župan Občine Postojna Jernej Verbič, podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino, direktor občinske uprave Boštjan Udovič, pomočnik župana za področje okolje in prostor Robert Ozbič, nekateri občinski svetniki, bivša ravnateljica Magda Jakin Černe, ravnateljice sosednjih osnovnih šol, predstavniki izvajalca, častni meščan mesta Postojna Milan Lutman in številni drugi gosti.

Program so začeli četrtošolci, ki so prikazali, kako so učenci nestrpno pričakovali dokončanje gradnje in preselitev v nove prostore. Nadaljevali so malčki iz vrtca s plesno točko. Hip hop je zaplesala  tudi Petra Kačar. Vse prisotne sta pozdravila Ajla Smajić in Matevž Boštjančič, ki sta vodila program. Ravnateljica Nataša Režek Donev je pozdravni govor začela z dogodkom, ki ga je zapisal  Mark Twain. Ko je bil še deček, so v mestnem svetu predlagali, da zaradi varčevanja zaprejo javne šole. Takrat je nek star kmet dejal, da z ukinitvijo javnega šolstva ne bodo nič privarčevali, saj bo treba za vsako zaprto šolo zgraditi nov zapor. Ravnateljica je dodala, da se nam  ni treba  bati, da bi zato gradili nove zapore. Zavedamo se pomena šole ne le za otroke, temveč tudi za širšo lokalno skupnost. Zahvalila se je vsem, ki so kakor koli prispevali k temu, da imamo na Prestranku novo šolo in vrtec. Zahvalila se je tudi bivši ravnateljici, gospe Magdi Jakin Černe, ki se je vsa ta leta zavzemala za novo šolo. Prisotni so njene besede pozdravili z močnim aplavzom.

Po nastopu Otroškega pevskega zbora, ki je zapel pesem Izidor ovčice pasel in Vračam se domov, za katero je besedilo in glasbo napisal učitelj glasbe Simon Novak, je prisotne nagovoril Župan Občine Postojna, gospod Jernej Verbič.

Predsednik krajevne skupnosti Prestranek je šoli izročil simbolično plaketo z opisom drevesa ginko biloba, ki ga je Krajevna skupnost Prestranek kot darilo  posadila ob šoli. Ravnateljica se je zahvalila, hkrati pa se je zahvalila tudi Krajevni skupnosti Slavina in Orehek za podarjeno in posajeno drevo.

Predstavnik Šoferjev in avtomehanikov Postojna je šoli podaril spominsko fotografijo. Ravnateljica se jim je zahvalila za vso pomoč, ki so jo nudili šoli ob preselitvi.

Po nastopu ansambla Furmani, ki ga sestavljajo učenci Osnovne šole Prestranek, Kristjan Mrše, Klemen in Jernej Opara ter Valentina Žnidaršič, učenka OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne, sta voditelja prireditve pozvala vse prisotne, da si po otvoritvi ogledajo šolo in se udeležijo Kresovanja, ki bo potekalo na igriščih ob šoli.

Predstavnik šolske skupnosti Luka Malneršič je izbrane učence in malčke iz vrtca pripeljal k traku, ki je bil napet pred vrati nove šole. Izbrani učenci so bili trinajsti zapisani v redovalnici od 1. do 8. razreda. Učence je spremljalo osem malčkov iz vrtca, ki so nosili škarje. Na Lukov znak  so učenci na osmih mestih prerezali trak. S tem so se vrata šole simbolno odprla.

Obiskovalci so si nato lahko ogledali prostore šole. V vsakem prostoru je bila pripravljena tudi manjša razstava ( izdelki učencev, potek gradnje, deset let Kresovanja na Prestranku …) V zgornjem nadstropju so si obiskovalci lahko ogledali slike akademskega slikarja Darka Slavca, ki je svoja dela daroval šoli.

V večnamenskem prostoru je bila manjša pogostitev. Pecivo je bilo darilo sponzorjev in staršev.

Na igriščih ob šoli je bilo po otvoritvi deseto Kresovanje na Prestranku. Gostje so si lahko postregli z golažem in zaplesali ob zvokih ansambla Adut.

Liljana Bole

(Skupno 420 obiskov, 1 današnjih obiskov)