05-7542512 Osnovna šola Prestranek, Ulica 25. maja 14 a
 

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2017/18

Učence 6., 7. in 8. razreda prosimo, da do  26. 4. 2017 izberejo obvezne  izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

Povezave:

Predstavitev izbirnih predmetov za 7. razred

Predstavitev izbirnih predmetov za 8. razred

Predstavitev izbirnih predmetov za 9. razred

 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Predmetnik namenja vsakemu izbirnemu predmetu po eno uro na teden, razen tujemu jeziku, ki mu namenja dve uri na teden.

Učenke in učenci  7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Število izbirnih predmetov, ki jih lahko izvaja posamezna šola, se določa na podlagi števila oddelkov.

Število prijavljenih učencev oziroma skupno število skupin bo vplivalo na to, ali bo šola v naslednjem šolskem letu določen predmet izvajala ali ne.

 

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. Starši posredujejo vlogo najkasneje do 23.6.2017.

 

 

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Vodstvo šole

Povezave do predstavitev:

Predstavitev izbirnih predmetov za 7. razred

Predstavitev izbirnih predmetov za 8. razred

Predstavitev izbirnih predmetov za 9. razred

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 

Več prispevkov iz Obvestila-šola

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost